กบง.เคาะเกณฑ์โรงไฟฟ้าชุมชน นำร่องรับซื้อ 150 เมกะวัตต์

กบง.เคาะเกณฑ์โรงไฟฟ้าชุมชน นำร่องรับซื้อ 150 เมกะวัตต์
11 พฤศจิกายน 2563
187

กบง.ไฟเขียวหลักเกณฑ์ใหม่โรงไฟฟ้าชุมชน เปิดประมูลแข่งขัน นำร่องรับซื้อ 150 เมกะวัตต์ ชีวมวล ขนาดไม่เกิน 6 เมกะวัตต์ ชีวภาพ ไม่เกิน 3 เมกะวัตต์ กำหนด COD ภายใน 36 เดือน

นายสุพัฒน์พงษ์  พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังเป็นเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)วันนี้(11 พ.ย.)ว่า ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชน โครงการนำร่อง โดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวล และก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน ผสมน้ำเสีย/ของเสีย 25 %) มีเป้าหมายรับซื้อไฟฟ้า 150 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น ชีวมวล 75 เมกะวัตต์ ก๊าซชีวภาพ 75 เมกะวัตต์

โดยกำหนดให้เชื้อเพลิง ชีวมวล มีปริมาณไฟฟ้าเสนอขายไม่เกิน 6 เมกะวัตต์ต่อโครงการ และก๊าซชีวภาพ ไม่เกิน 3 เมกะวัตต์ต่อโครงการ กำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (SCOD) ภายใน 36 เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า(PPA) ภายใต้รูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) โดยให้ภาคเอกชนเป็นผู้เสนอโครงการ หรือ ประมูลแข่งขัน

160508711227

สำหรับการแบ่งปันผลประโยชน์ อาทิ การให้หุ้นบุริมสิทธิ 10% ให้กับวิสาหกิจชุมชน หรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลถูกต้องตามกฎหมาย) ซึ่งเป็นผู้ปลูกพืชพลังงานให้แก่โรงไฟฟ้า การให้ผลประโยชน์อื่น ๆ ให้โรงไฟฟ้าและชุมชนทำความตกลงกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เช่น ด้านการสาธารณสุข ด้านสาธารณูปโภค ด้านการศึกษา เป็นต้น

160508712755

อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าว ยังต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) ในวันที่ 16 พ.ย.นี้ พิจารณาอนุมัติ จากนั้นคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ออกประกาศเปิดยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้าต่อไป ซึ่งก่อนหน้านี้ิ กระทรวงพลังงาน คาดหมายว่า จะเปิดรับซื้อไฟฟ้าในเดือนม.ค. 2564

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง