ครม. เคาะ ขยายอายุใช้งาน 'แท็กซี่' จาก 9 เป็น 12 ปี

ครม. เคาะ ขยายอายุใช้งาน 'แท็กซี่' จาก 9 เป็น 12 ปี
10 พฤศจิกายน 2563
199

'แท็กซี่' ต้องตรวจสภาพรถปีละ 4 ครั้งเมื่อรถยนต์มีอายุการใช้งานครบ 9 ปี เพื่อป้องกันและแก้ปัญหามลพิษจากรถรับจ้าง 


เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)  ว่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพขับรถรับจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีอยู่ในระบบประมาณ  8 หมื่นคน ครม.ได้เห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ให้ขยายอายุการใช้งานของรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนจาก 9 ปี เป็น 12 ปี ซึ่งรถรับจ้างที่มีอายุมากกว่า 9 ปี จะต้องเข้ารับการตรวจสภาพปีละ 4 ครั้ง เพื่อป้องกันและแก้ปัญหามลพิษจากรถรับจ้าง 

ทั้งนี้ ในลำดับต่อไป จะให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาปรับแก้ไขร่างกฎกระทรวงดังกล่วเป็นไปตามมติ ครม. อนึ่ง มติครม.ในครั้งนี้เป็นการทบทวนมติเดิม เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ที่ขยายอายุการใช้งานของรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนจาก 9 ปี เป็น 12 ปี  เป็นระยะเวลา 3 ปี

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: