บีบ 25 ส.ส.พลังประชารัฐ ถอนชื่อร่วมวง ส.ว.ชงศาลรัฐธรรมนูญตีความร่างแก้ รธน. 3 ฉบับ

บีบ 25 ส.ส.พลังประชารัฐ ถอนชื่อร่วมวง ส.ว.ชงศาลรัฐธรรมนูญตีความร่างแก้ รธน. 3 ฉบับ
10 พฤศจิกายน 2563
318

"เทพไท" ยกคำพังเพย ‘หมูเขาจะหาม อย่าเอาคานมาสอด’ จี้ 25 ส.ส.พลังประชารัฐ ถอนชื่อร่วมวง ส.ว.พิสูจน์ความจริงใจ แก้ไข รธน.

นายเทพไท เสนพงศ์ ..นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) กล่าวว่า จากกรณีการยื่นญัตติต่อประธานรัฐสภาให้บรรจุเป็นวาระเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภา เพื่อขอมติเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภา ให้ส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 3 ฉบับ ประกอบด้วยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่ให้ตั้ง ... มายกร่างใหม่ทั้งฉบับ และร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับไอลอว์ที่มีเนื้อหาทำนองเดียวกัน จะมีเนื้อหาขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น จากการตรวจรายชื่อของสมาชิกรัฐสภา จำนวน 72 คนที่ได้ลงชื่อในญัตตินั้นพบว่า มีรายชื่อของสมาชิกวุฒิสภา(..) 47 คน และ ..สังกัดพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) จำนวน 25 คน

นายเทพไท กล่าวว่า ในส่วนสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 47 คน ไม่ได้รู้สึกแปลกใจ เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้สมาชิกวุฒิสภาจำนวนหนึ่งแสดงท่าทีขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และมีธงที่ชัดเจนไม่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อริดรอนสิทธิ์ของสมาชิกวุฒิสภาในบางประเด็น แต่ที่แปลกใจจากรายชื่อของ ..พรรคพลังประชารัฐจำนวน 25 คน ที่ได้ลงชื่อในญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256 เพื่อตั้ง ...ฉบับของพรรคร่วมรัฐบาลมาแล้ว จึงไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาลงชื่อร่วมกับสมาชิกวุฒิสภา ในญัตติเพื่อยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความญัตติที่ตัวเอง เคยลงชื่อมาก่อนหน้านี้แล้ว จึงไม่แน่ใจว่าการลงชื่อใน 2 ญัตติที่มีความขัดแย้งกัน จะมีผลประการใดหรือไม่

นายเทพไท กล่าวอีดว่า ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพิสูจน์ความจริงใจในฐานะสมาชิกพรรคร่วมรัฐบาล อยากให้เพื่อน ..พรรคพลังประชารัฐได้พิจารณาถอนชื่อออกจากญัตติฉบับยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความออกไปก่อน เพราะญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 และการจัดตั้ง ...ของพรรคร่วมรัฐบาลนั้น ได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ จากฝ่ายกฎหมายและวิปรัฐบาลแล้วว่า ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่ประการใด จึงไม่มีเหตุผลใดต้องมาลงชื่อในญัตติร่วมกับสมาชิกวุฒิสภา เพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความอีก จึงอยากให้สมาชิกพรรคร่วมรัฐบาลทุกคนได้แสดงจุดยืนต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้สอดคล้องกับคำประกาศของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่สนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างจริงจัง

"ถ้าหากศาลรัฐธรรมนูญรับตีความตามญัตติที่ได้ยื่นแล้ว ก็อาจจะทำให้มีผลกระทบต่อการพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ และอาจเป็นเงื่อนไขของกลุ่มคณะราษฎร 2563 กล่าวหารัฐบาลเล่นเกมยื้อเวลา ต่อลมหายใจให้กับรัฐบาลออกไปอีก ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งกำลังดำเนินการไปได้ด้วยดี และไม่อยากจะให้ฝ่ายใดเข้ามาขัดขวาง เหมือนคำพังเพยที่กล่าวว่า หมูเขาจะหาม อย่าเอาคานเข้าไปสอด"นายเทพไท กล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: