เปิดขั้นตอนขอกู้ 'สินเชื่อเสริมพลังฐานราก' ผ่าน MyMo พร้อมวิธีเช็คผลพิจารณา

เปิดขั้นตอนขอกู้ 'สินเชื่อเสริมพลังฐานราก' ผ่าน MyMo พร้อมวิธีเช็คผลพิจารณา
8 พฤศจิกายน 2563
24,919

ทำความเข้าใจ ขั้นตอนการขอกู้ "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" ผ่านแอพพลิเคชั่น MyMo ของธนาคารออมสิน พร้อมเปิดวิธีเช็คผลการพิจารณาสินเชื่อง่ายๆ ด้วยตัวเอง

"สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" ผ่าน MyMo เป็นหนึ่งในโครงการจากธนาคารออมสิน ที่ออกมาเพื่อให้บริการสินเชื่อประเภทเดียวกับสินเชื่อเสริมพลังฐานราก (สร้างงานรายเดี่ยว) กับลูกค้าธนาคารออมสิน เพื่อหวังช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ ผู้มีรายได้ประจำ รวมถึงบุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 

โดยครั้งนี้เป็นการเปิดให้สามารถขอสินเชื่อได้ด้วยตัวเอง ผ่าน Mobile Banking หรือ MyMo ซึ่งให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท โดยไม่ต้องมีหลักประกัน ทั้งนี้โครงการนี้สามารถยื่นขอสินเชื่อและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จ ไม่เกินภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 

1604777952100

  • ขั้นตอนในการขอกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ผ่าน MyMo ต้องทำอย่างไรบ้าง?

1.เข้าแอพพลิเคชั่น MyMo เลือกเมนู สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก และกดปุ่มสมัคร

2.กรอกเลขหลังบัตรประชาชน และกดถัดไป หน้าจอจะแสดงรายละเอียดการสมัคร ตรวจสอบให้ถูกต้อง และกดถัดไปเพื่อดำเนินการต่อ

3.หน้าจอจะแสดงวงเงินสูงสุดที่สามารถขอสินเชื่อได้ จากนั้นให้เลือกจำนวนเงินกู้ที่ต้องการ และตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย กดถัดไปเพื่อดำเนินการต่อ

4.หน้าจอจะแสดงข้อกำหนดและเงื่อนไข กดยอมรับ และเลื่อนหน้าจออ่านเงื่อนไขความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลจนสุดหน้า จากนั้นกดยินยอม และยืนยัน 

5.กดรับรหัส OTP เมื่อระบบส่งรหัสมาแล้วมายังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้ ให้กรอกรหัส OTP และยืนยัน 

6.จากนั้นหน้าจอจะแสดงรายละเอียดการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล สามารถ Save เก็บไว้ได้ และเป็นอันเสร็จสิ้น 

160477799621

  • เช็คผลการพิจารณาสินเชื่อได้อย่างไร?

ทั้งนี้ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณา ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่าน ภายใน 24 ชั่วโมง ผ่าน 2 ช่องทาง คือ

- Push Notification บน MyMo 

- ข้อความ SMS 

โดยในกรณีที่ผ่านการพิจารณา จะปรากฏข้อความว่า "คุณได้รับการอนุมัติสินเชื่อเสริมพลังฐานราก กรุณาเข้า MyMo เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม"  

ส่วนในกรณีที่ไม่ผ่านการพิจารณา จะปรากฏข้อความว่า "คุณไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อเสริมพลังฐานราก กรุณาเข้า MyMo เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม"

160477788629

  • ขั้นตอนต่อไป เมื่อได้รับแจ้งจากระบบว่า "ผ่านการอนุมัติ" ต้องทำอะไรบ้าง?

สิ่งสำคัญคือ จะต้องเข้าไปทำรายการ หรือทำสัญญา ในแอพพลิเคชั่น ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง โดยต้องดำเนินการดังนี้

1.เข้าแอพพลิเคชั่น MyMo ไปที่เมนูสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก โดยหน้าจอจะแสดงข้อความว่า "คุณผ่านการพิจารณา" และให้กดถัดไป

2.ระบบจะสร้างสัญญากู้เงินโดยอัตโนมัติ หลังจากนั้นให้ตรวจสอบและกดยอมรับ

3.ใส่รหัสผ่าน MyMo และกดรับรหัส OTP เมื่อได้รับรหัสแล้วให้กรอบให้เรียบร้อย จากนั้นกดยืนยันเพื่อดำเนินการต่อ

4.จากนั้นก็เสร็จสิ้น ระบบจะโอนเงินกู้เข้าบัญชีหลัก โดยจะได้รับเงินกู้ภายใน 24 ชั่วโมง 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง