'สรรพสามิต' จับสินค้าผิดกฎหมายเกือบ 500 คดี

'สรรพสามิต' จับสินค้าผิดกฎหมายเกือบ 500 คดี
6 พฤศจิกายน 2563
133

"กรมสรรพสามิต" จับสินค้าผิดกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 30 ต.ค. - 5 พ.ย.2563 พบการกระทำผิด จำนวน 499 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.53 ล้านบาท

นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ได้ดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี ซึ่งที่ผ่านมา กรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิต พื้นที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และ ความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

สำหรับผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2564  (ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2563) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 499 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.53 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 279 คดี ค่าปรับ 3.39 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 154 คดี ค่าปรับ 3.62 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 13 คดี ค่าปรับ 0.12 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 5 คดี ค่าปรับ 0.08 ล้านบาท น้ำหอม 3 คดี ค่าปรับ 0.07 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 29 คดี ค่าปรับ 0.64 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 16 คดี ค่าปรับ 0.61 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 2,876.950 ลิตร ยาสูบ จำนวน 6,800 ซอง ไพ่ จำนวน 2,549 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 2,240.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 61 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 35 คัน

สรุปยอดรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 5 พฤศจิกายน 2563  พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 2,785 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 51.95 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 1,553 คดี ค่าปรับ 15.25 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 912 คดี ค่าปรับ 23.26 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 75 คดี ค่าปรับ 0.82 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 60 คดี ค่าปรับ 3.49 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 13 คดี ค่าปรับ 0.39 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 112 คดี ค่าปรับ จำนวน 2.80 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 60 คดี ค่าปรับ 5.94 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 65,646.070 ลิตร ยาสูบ จำนวน 96,604 ซอง ไพ่ จำนวน 5,680 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 122,387.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 47,698 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 133 คัน

“หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และจะมอบสินบนนำจับให้ ภายหลังจากคดีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว”

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง