โลจิสติกส์สีเขียวของไฮเปอร์มาร์เก็ต

โลจิสติกส์สีเขียวของไฮเปอร์มาร์เก็ต
9 พฤศจิกายน 2563 | โดย รศ.ดร. สถาพร โอภาสานนท์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
280

เมื่อโลจิสติกส์สีเขียว ถูกจัดเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการโซ่อุปทานสีเขียว (Green Supply Chain Management) สำหรับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่แล้ว !

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง