จิตอาสาบางบอน ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาความสะอาดคลองรางไผ่

จิตอาสาบางบอน ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาความสะอาดคลองรางไผ่
6 พฤศจิกายน 2563
155

จิตอาสาบางบอน ปฏิบัติหน้าที่โครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาสิ่งแวดล้อมปรับภูมิทัศน์ กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย บริเวณคลองรางไผ่ เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ลดปัญหาของการแพร่เชื้อโรคต่างๆ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน โครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยราชการในพระองค์ 904 และประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาสืบสานและขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่

160464944820

โดยในวันนี้ (6 พ.ย.63) เวลา 10.00 น. นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาสิ่งแวดล้อมปรับภูมิทัศน์ กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย บริเวณคลองรางไผ่ เขตบางบอน ณ หมู่บ้านกานดาคลาสสิควิลล์ ซอย 8 ถนนบางบอน 5 เขตบางบอน 

โดยมี นายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานเขตบางบอน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย การปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาทำความสะอาดคลอง ทาสีกำแพง กำจัดวัชพืชผักตบชวา ตัดแต่งกิ่งไม้ ปลูกต้นไม้ และเก็บขยะในคลองรางไผ่ ระยะทาง 2 กม. ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง ลดปัญหาของการแพร่เชื้อโรคต่างๆ อีกทั้งสร้างจิตสำนึกในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ ส่งเสริมให้ประชาชนได้อยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่มีสุขภาวะที่ดี

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง