กลต.เติมสภาพคล่องโบรก นำ 'เงินกู้ด้อยสิทธิ' ชดเชย 'เอ็นซี' ต่ำกว่าเงินกองทุนขั้นต่ำชั่วคราว

กลต.เติมสภาพคล่องโบรก นำ 'เงินกู้ด้อยสิทธิ' ชดเชย 'เอ็นซี' ต่ำกว่าเงินกองทุนขั้นต่ำชั่วคราว
4 พฤศจิกายน 2563
186

ก.ล.ต.ปรับเกณฑ์ “เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ“ ไฟเขียวนำ ”เงินกู้ด้อยสิทธิ”ชดเชยส่วนเอ็นซีที่ต่ำกว่าเงินกองทุนขั้นต่ำเป็นการชั่วคราว หลังวอลุ่มซื้อขายพุ่ง หวังเพิ่มความยืดหยุ่น -ลดภาระโบรก  มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค.64

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.ได้ส่งหนังสือเวียนเรื่องการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NC) โดยการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้ผู้ประกอบธุรกิจมีเครื่องมือในการบริหารจัดการสภาพคล่องเพื่อรองรับกรณีที่ปริมาณธุรกรรมหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น ปรับปรุงหลักเกณฑ์เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิในส่วนของการคำนวณค่าความเสี่ยงให้สะท้อนฐานะทางการเงินอย่างแท้จริง ไม่เป็นภาระเกินจำเป็น และรองรับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป

นางสาวอาชินี ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) กล่าวว่า เกณฑ์ปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจจะมีระบบงานที่ช่วยในการประเมินว่าขนาดเงินกองทุน NC ในปัจจุบันมีเพียงพอรองรับปริมาณธุรกรรมที่จะเกิดขึ้นในแต่ละวันหรือไม่ ซึ่งหากไม่เพียงพอ ผู้ประกอบธุรกิจอาจต้องดำเนินการเพิ่มทุนหรือ ปฏิเสธการทำธุรกรรมดังกล่าวไปก่อน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ฐานะ NC ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่ก.ล.ต. กำหนด

ดังนั้นทำให้ผู้ประกอบธุรกิจขาดความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจ อีกทั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีปริมาณคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่สูงมากอย่างผิดปกติ ก็อาจทำให้ผู้ประกอบธุรกิจ ไม่สามารถดำรง NC ได้ตามหลักเกณฑ์ขั้นต่ำ ซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการจัดทำแผนแก้ไขเงินกองทุน ให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วหรือการถูกจำกัดการประกอบธุรกิจชั่วคราวตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยข้อกำหนดสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่สามารถดำรง NC ได้

       

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความยืนหยุ่นในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มากขึ้นและ มีเครื่องมือรองรับสถานการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นชั่วคราวได้ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม  ก.ล.ต. จึงได้กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถใช้วงเงินกู้ด้อยสิทธิเพื่อชดเชยส่วนที่ NC ต่ำกว่าเงินกองทุนขั้นต่ำ เป็นการชั่วคราวได้เมื่อปริมาณธุรกรรมหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น โดยให้ถือว่าผู้ประกอบธุรกิจสามารถดำรง NC ได้ตามเกณฑ์ปกติหากมีวงเงินกู้ ด้อยสิทธิเพียงพอ

 อย่างไรก็ตามปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์(โบรกเกอร์)มีNCที่แข็งแกร่งซึ่งทุกโบรกเกอร์มี อัตราเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR) ที่สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ที่7%มากพอสมควร  แต่ที่มีการปรับปรุงเกณฑ์ในครั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เกณฑ์ของก.ล.ต.มีความเหมาะสม ยืดหยุ่น และไม่เป็นภาระแก่ผู้ประกอบธุรกิจ

นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์(บล.) ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)และในฐานะอดีตนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย  กล่าวว่า ทางโบรกเกอร์และก.ล.ต.ได้มีการหารือเรื่องปรับเกณฑ์NC มาตั้งแต่ต้นปีแล้วเพื่อให้โบรกเกอร์มีความคล่องตัวในการทำธุรกิจ เพราะ บางครั้งโบรกเกอร์อาจมีธุรกรรมที่มีมูลค่าซื้อขายที่สูง เช่น ลูกค้ามีการทำบิ๊กล็อต จำนวนมาก NC ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ก.ล.ต.กำหนดระยะสั้น ทำให้จะต้องมีการเพิ่มทุนเพื่อให้ NC ได้ตามเกณฑ์ ซึ่งจะต้องใช้เวลานานและมีความยุ่งยาก แก่โบรกเกอร์ ซึ่งถือว่าการปรับเกณฑ์ดังกล่าวเป็นเรื่องที่ดีกับ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง