'มธ.'ยืนยันข้อมูลบัณฑิตไม่รับปริญญาเป็นความลับ

'มธ.'ยืนยันข้อมูลบัณฑิตไม่รับปริญญาเป็นความลับ
3 พฤศจิกายน 2563
1,074

'มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์' ออกแถลงการณ์ยืนยันข้อมูลบัณฑิตไม่รับปริญญาเป็นความลับ ไม่ส่งให้หน่วยงานใด แต่ส่งแค่ชื่อคนรับปริญญาตามปกติให้ฝ่ายความมั่นคง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ออกแถลงการณ์ โดยระบุว่า มหาวิทยาลัยขอบคุณบัณฑิตและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ช่วยให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจาปีการศึกษา 2561 ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย และขออภัยต่อความไม่สะดวกในปีนี้ เนื่องจากกระบวนการตรวจเพื่อรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ และขั้นตอนในการตรวจสุขภาพ อันเนื่องมาจากสถานการณ์ COVID-19

มหาวิทยาลัยขอเรียนว่า ในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนั้น มหาวิทยาลัยได้ส่งเฉพาะรายชื่อผู้จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาความปลอดภัยเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ได้ดาเนินการมาโดยปกติ มหาวิทยาลัยมิได้ส่งข้อมูลผู้ไม่เข้าซ้อมและผู้ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ตามที่ปรากฏในข่าวให้กับองค์กร หรือหน่วยงานใด ๆ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยตระหนักและยึดมั่นในแนวปฏิบัติที่เคารพต่อความเป็นส่วนตัว ของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นไปตามนโยบาย กฎเกณฑ์ และมาตรฐาน การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตลอดมา

160439559442

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่ในวันเดียวกันนี้ คณะกรรมการบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ได้ออกแถลงการณ์ เพื่อขอเป็นตัวกลางรวบรวมข้อมูลและข้อร้องเรียนจากจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการการรักษาความปลอดภัย กรณีเข้าร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 30 และ31 ต.ค. 2563 โดยระบุว่า ตลอดวันที่ 31 ตุลาคม และวันที่ 31 ตุลาคม ที่ผ่านมา พบว่ามีมาตรการคัดกรองบุคคล ตลอดจนติดตามสอดส่องผู้เข้าร่วมงานอย่างเข้มงวดจากหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน ทั้งยังปรากฏการละเมิดสิทธิเสรีภาพและข้อมูลส่วนบุคคลอีกหลายกรณี ที่ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยจากทั้งบัณฑิต นักศึกษา ไปจนถึงประชาชนโดยทั่วไปต่อท่าทีของผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ที่ยังคงนิ่งเฉยต่อปัญหาที่เกิดขึ้น

อนึ่ง คณะกรรมการบัณฑิตฯ ได้จัดทำ แบบฟอร์มประมวลเหตุการณ์ผลกระทบและความเสียหายที่ได้รับจากมาตรการการรักษาความปลอดภัย กรณีเข้าร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยเปิดรวบรวมข้อมูลหลักฐานจากทั้งบัณฑิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในงานพระราชทานปริญญาบัตรฯ เพื่อดำเนินการเรียกร้องความเป็นธรรม และความรับผิดชอบจากมหาวิทยาธรรมศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยสามารถเข้าถึงแบบฟอร์มได้ผ่านลิงค์: https://forms.gle/dyQo1rBU5jXzzUT4A

คณะกรรมการบัณฑิตฯ ขอประณามการกระทำใดๆอันเป็นการลดทอนคุณค่าของงานพระราชทานปริญญาบัตรฯ ให้กลายเป็นเพียงพื้นที่ตรวจสอบประวัติผู้กระทำความผิดต่อรัฐ ทั้งยังสร้างบรรยากาศที่น่าเป็นห่วงต่อกระบวนการรับฟังความเห็นต่างในสังคมที่พึงเกิดขึ้นได้อย่างเสรีในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และพร้อมดำเนินการเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมต่อผู้ได้รับผลกระทบอย่างถึงที่สุด

160439562189

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง