ม.สวนดุสิต เปิดบ้านแนะแนวหลักสูตร Insight SDU TCAS 64

ม.สวนดุสิต เปิดบ้านแนะแนวหลักสูตร Insight SDU TCAS 64
3 พฤศจิกายน 2563
209

ม.สวนดุสิต เปิดบ้านแนะแนวหลักสูตร Insight SDU TCAS 64 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และโรงเรียนการเรือน ครูแนะแนว - นักเรียน โรงเรียนทั่วกรุงเทพฯ ร่วมงานอย่างคึกคัก

ผศ.ดร. ปรียนันท์  ประยูรศักดิ์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะคณะผู้รับผิดชอบจัดงาน กล่าวถึง  กิจกรรม Insight SDU TCAS 64 ว่า กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564  ให้เห็นถึงรายละเอียด จุดเด่น และกิจกรรมสำคัญของแต่ละหลักสูตร โดยมีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และโรงเรียนการเรือนเข้าร่วมกิจกรรม  ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร. จิตราพร จันทรกูล รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน บรรยายพิเศษให้ความรู้ เรื่อง แนวทางการรับสมัครผ่านระบบ TCAS 64  

160438559892

ผศ.ดร. ปรียนันท์  กล่าวต่อว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้มีครูแนะแนว – นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาชั้นนำทั่วกรุงเทพฯ อาทิ สามเสนวิทยาลัย สันติราษฎร์วิทยาลัย สตรีวิทยา ศึกษานารี โยธินบูรณะ ราชวินิต เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการยานนาเวศ เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก  และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ยังได้นำศักยภาพหน่วยงานภายในที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมาประชาสัมพันธ์ด้วย อาทิ สำนักกิจการพิเศษ สถาบันวิจัยและพัฒนา สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ สวนดุสิตโพล ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กองพัฒนานักศึกษา ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และกองประชาสัมพันธ์  พร้อมให้ข้อมูลคำปรึกษาการเข้าศึกษา เพื่อวางแผนอนาคตการศึกษาต่อในทุกคณะ/โรงเรียน

160438559981

บุคคลที่สนใจเข้าศึกษาต่อ สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ใน รอบที่ 1 Portfolio ตั้งแต่บัดนี้ - 22 ม.ค. 64 และรอบที่ 2 Quota  ตั้งแต่บัดนี้ –  23 เม.ย. 64  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ www.dusit.ac.th หรือ  www.entrance.dusit.ac.th  FB : Suan Dusit University  โทรสอบถามได้ที่  SDU Service Center  02 -244- 5555

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: