เซลล์สมองสร้างได้ ป้องกันอัลไซเมอร์

เซลล์สมองสร้างได้ ป้องกันอัลไซเมอร์
3 พฤศจิกายน 2563
697

แม้นักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่จะมีข้อพิสูจน์ว่า เซลล์สมองของคนเราสามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ แต่ก็ยังมีผู้คนอีกจำนวนมากที่ต้องประสบปัญหาสุขภาวะอันมีสาเหตุเนื่องจากประสิทธิภาพการทำงานของ“สมอง”ลดลงอันเนื่องมาจากความเครียด เจ็บป่วยทางกาย ไปจนถึงเสียชีวิต

ว่ากันว่า Brain sync สมองของคนเรามีอยู่ด้วยกัน 5 ส่วนประกอบด้วยสมองซีกซ้าย ตรรกะ วิทยาศาสตร์ เหตุผล สมองซีกขวา ส่วนการสร้างสรรค์ ศิลปะ จินตนาการ สุนทรียะด้านดนตรี เพลง สมองส่วนหน้า หน้าที่ควบคุมพฤติกรรม การแก้ปัญหา การวางแผน และควบคุมอารมณ์ สมองส่วนกลาง เป็นสมองส่วนที่ทำหน้าที่รับความรู้สึกต่าง ๆ ทั่วไปของร่างกาย ความคิดเป็นคลื่นไฟฟ้าที่สามารถวัดได้ สมองส่วนท้าย จะมีขนาดเล็กที่สุดแต่คนทั่วไปที่ไม่รู้ตัวกลับใช้มากที่สุดในรูปแบบทำแบบเดิมซ้ำๆ Auto Pilot ความเคยชิน เมื่อใช้ส่วนนี้มากๆ จะทำให้คนไม่เปลี่ยนแปลงและไม่ได้ใช้ศักยภาพของสมองอย่างแท้จริง

หากเราสามารถทำให้ สมอง 2 ซีก 5 ส่วน ทำงานประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะสามารถสร้างเซลล์สมองขึ้นมาใหม่ได้ตลอดเวลา

ซึ่งงานวิจัยเรื่องเซลล์สมองของ Dr. Eric Richard Kandel ผู้ได้รับรางวัลโนเบลในปี 2000 ระบุว่าสมองคนเราปกติ ขยายได้เท่าตัวจาก 1,300 นิวรอนต่อวินาที หากสมองอยู่ในภาวะสมดุลของการทำงานที่ดี และมีสมาธิ สามารถขยายได้ 2,600 นิวรอนต่อวินาทีได้ ซึ่งจะช่วยคนทุกเพศทุกช่วงวัยใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และจะช่วยให้ผู้สูงอายุเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุขสามารถลดปัญหาอัลไซเมอร์ลงไปได้ด้วย

ขณะเดียวกันในเวลาที่ไม่มีความสุข วิตกกังวล เครียด และเมื่อตกอยู่ในสภาวะเดิมๆซ้ำๆ จะทำให้ระดับคลื่นสมอง BETA สูงถึง30Hz เป็นประจำ จะส่งให้คนๆนั้นมีความเสี่ยงเป็นโรคร้ายต่างๆ (NCD)โรคซึมเศร้า หรืออัลไซเมอร์ รวมทั้งนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้ เพราะฮอร์โมนความเครียดนำไปสู่ยีนส์ที่อ่อนแอและการผลิตโปรตีนที่เป็นลบ ปัจจุบันมีนวัตกรรมเครื่องวัดคลื่นสมอง EEG เป็น real-time feedback ซึ่งสามารถรับรู้การทำงานของสมองได้ทันที ที่ศูนย์พัฒนาสมอง BINGO (Brain Integrated Neuro Genesis Optimization) ที่ “สุทธิ มโนกิจจรูญมั่น” CEO บริษัท ไรท์วิว วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ก่อตั้งขึ้น 

“สุทธฺิ” เปิดเผยว่า เป้าหมายศูนย์ BINGO คือ สร้างการตื่นรู้ รู้จักสมอง รู้จักตัวเอง และเมื่อใดก็ตามที่คนเราสามารถเข้าถึงและใช้งานสมองทั้ง 5 ส่วน ให้ทำงานประสานกันได้อย่างสมดุล จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิต เพิ่มพลังในทุกๆด้าน โดยนวัตกรรมที่จะมาช่วยเพิ่มพลังสมองด้วยศาสตร์ 7 Neuro Genesis และ 5 BRAIN-SYNC ทำงานประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้มีการสร้างเซลล์สมองใหม่ขึ้นได้

ปกติคลื่นสมองของคนเรามีหลายระดับ เช่น ระดับคลื่นสมองทั่วไปจะเป็น BETA 12.5 – 30Hz เป็นคลื่นสมองที่อยู่ในภาวะการณ์ทำงานควบคุมจิตใต้สำนึก เช่น กำลังทำงานทั่วไป กำลังพูดและทำกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น

ระดับ ALPHA 7.5-12.5 Hz จะเกิดขึ้นเมื่อพักผ่อนและมีความสงบ แต่อยู่ในภาวะที่รู้สึกตัว สภาวะนี้จะทำให้สมองรับข้อมูลได้ดีที่สุด สามารถเรียนรู้ได้ดี (Superlearning) เข้าถึงและเรียกความจำได้ง่าย และรวดเร็ว จะพบบ่อยในเด็กที่มีความสุข และผู้ใหญ่ที่มีจิตสมดุล หรือผู้ที่นั่งสมาธิเป็นประจำ หรือในขณะที่ร่างกายและจิตใจผ่อนคลาย สภาวะก่อนหลับ คลื่นสมองชนิดนี้จะทำให้เราเป็นคนจิตใจสงบ เยือกเย็น สุขุม มีอารมณ์ดี เบิกบาน ความคิดสร้างสรรค์สูง สมาธิสูง มีความจำดี มีพลังความคิดด้านบวกสูง มองโลกในแง่ดี 

ระดับ THETA 4.7 Hz จะเกิดขึ้นเมื่อมีการผ่อนคลายระดับลึก ซึ่งจะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เป็นคลื่นสมองที่สามารถดึงข้อมูลจากจิตใต้สำนักได้ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาแบบไม่รู้ตัวได้ เป็นคลื่นเดียวกับสมาธิระดับสูง ทำให้สมองเรียกความทรงจำระยะยาวได้ดี คลื่นสมองสภาวะนี้ จะมีความสุข ลืมความทุกข์ มีแต่ความปิติยินดี สะท้อนการทำงานของจิตใต้สำนึก

ระดับ DELTA 0.5-4 Hz เป็นคลื่นสมองที่ช้าที่สุด เกิดขึ้นในขณะนอนหลับ ซึ่งเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังพักผ่อนอย่างเต็มที่ การหลับแบบลึกโดยไม่มีความฝันจะรู้สึกสดชื่นเป็นพิเศษเมื่อยามตื่น

CEO บริษัท ไรท์วิว วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ระบุว่าข้อมูลสุขภาวะคนไทยในปัจจุบันพบว่าในจำนวนคนไทยวัยทำงานราว 15 ล้านจาก 35 ล้านคนมีพฤติกรรมส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่ในที่ทำงานไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จนหลายคนเกิดภาวะความเครียดสะสม กระทบต่อสุขภาพร่างกาย ทำให้เกิดโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD โรคเครียดเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้าเป็นวัยที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายมากที่สุด

อย่างไรก็ตามทุกคนสามารถเพิ่มพลังสมองเมื่อเข้าถึงศาสตร์ 7 Neuro Genesis ซึ่งมีตัวชี้วัด 7Q อาทิ MQ (Moral Quotient) ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม คือมีความประพฤติดี รู้จักผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีจริยธรรม NQ ( Nutrition quotient) การรู้จักเลือกอาหารบำรุงสมอง หลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ควรกิน CQ (creativity quotient) ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์ มีความคิด จินตนาการหรือแนวคิดใหม่ๆ ในรูปแบบต่างๆ

AQ (adversity quotient) เป็นศักยภาพที่บุคคลสามารถเผชิญกับปัญหา และพยายามหาหนทางแก้ไข อย่างไม่หยุดหย่อน ด้วยพลังจิตใจที่จะพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง SQ (spiritual quotient) ความฉลาดทางจิตวิญญาณที่สามารถอยู่เหนือโลกอย่างมีความสุข มองเห็นประโยชน์ของส่วนรวมมาก่อน 

"เมื่อนำทั้ง 2 ส่วน ศาสตร์ 7 Neuro Genesis และ 5 BRAIN-SYNC ให้ทำงานประสานกันอันจะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะวัยทำงานหรือใกล้เกษียณ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน คลายเครียด ช่วยให้หลับง่ายขึ้น ลดโอกาสการเกิดโรคร้ายต่างๆ ช่วยเพิ่มศักยภาพของสมองและเรียนรู้เทคนิคในการจัดการ “ความเครียด” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างความสุขในชีวิตได้อย่างง่ายดาย เข้าถึงศักยภาพสูงสุดของสมองด้วยกายและใจที่เป็นสุข และทำให้สมองสามารถสร้างเซลส์ใหม่ๆได้ตลอดเวลา และนำไปสู่การลดอัลไซเมอร์ได้อีกด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์พัฒนาสมอง BINGO www.bingo4brain.com ” สุทธิ กล่าวทิ้งท้าย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง