เปิดโหมดคอนเซอร์เวทีฟ 'บาฟส์'ฝ่าทุกคลื่นที่ท้าทาย

เปิดโหมดคอนเซอร์เวทีฟ 'บาฟส์'ฝ่าทุกคลื่นที่ท้าทาย

เพื่อตอบโจทย์ที่ยากในเวลานี้จึงมุ่งคอนเซอร์เวทีฟ มีความระมัดระวัง ทำทุกอย่างอย่างค่อยเป็นค่อยไป

คือมุมมองของ หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล กรรมการผู้จัดการคนแรกของบาฟส์  เวลานี้เขาดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BAFS)ที่อิงเข้ากับการคาดการณ์ของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) เป็นหลักซึ่งประเมินว่าการเดินทางทางอากาศทั่วโลกจะไม่สามารถฟื้นตัวสู่ระดับที่เทียบเท่ากับในช่วงก่อนเกิดโควิด-19 แพร่ได้จนถึงปี 2567 ดังนั้นคอนเซอร์เวทีฟถือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด 

อบ่างไรก็ดี ผู้บริหารบาฟส์บอกว่า หลายปีที่ผ่านมารู้ดีว่า 'เสี่ยง' หากฝากทุกอย่างไว้กับคอร์บิสิเนส ซึ่งเป็นธุรกิจให้บริการระบบเติมน้ำมันอากาศยานและธุรกิจให้บริการขนส่งน้ำมันทางท่อ  บาฟส์ได้เร่งขยายไปสู่ธุรกิจใหม่ ๆ มีทั้งธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านพลังงานทางเลือก ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  แต่ถือว่ายังล่าช้าไม่สามารถรับมือกับโควิด-19  

"เพื่อลดผลกระทบจากโควิด-19  เรามีการชะลอธุรกิจ ลดการเติบโต และลดการใช้จ่ายทุกอย่างที่ยังไม่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้าง การปรับปรุงโครงการต่าง ๆ เราปรับลดค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทลงถึงครึ่งหนึ่งและปรับลดเงินเดือนระดับผู้บริหาร 10-50%   ตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงปัจจุบัน ตัวผมเองก็ลดเงินเดือนลง 50%  แต่ไม่มีการลดเงินเดือนของพนักงานระดับล่าง รวมถึงไม่มีนโนบายลดจำนวนพนักงานแต่เราปรับลด ยกเลิก ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น สวัสดิการต่างๆ เช่นค่ารักษาพยาบาล ค่าบ้านพักตากอากาศ  เป็นต้น"

แต่ในเวลาเดียวกันก็ยังคงสนับสนุนให้พนักงานทำกิจกรรมต่าง ๆที่จะทำให้มีความสุข มีสุขภาพที่ดี  เพราะเชื่อว่าจะทำให้ผลการทำงานดีตามมาด้วย เช่น การออกกำลังกาย รวมไปถึงการปลูกผักปลอดสารที่สร้างรายได้เสริมได้อีกด้วย เป็นต้น 

 ปัจจุบัน บาฟส์ มีบริษัทในกลุ่มทั้งสิ้น 6 บริษัท ได้แก่ 1. บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ( FPT)ดำเนินการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางระบบท่อส่งน้ำมันใต้พื้นดิน   2. บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด (  TARCO) ดำเนินโครงการวางท่อน้ำมันในสนามบิน 3. บริษัท บริการน้ำมันอากาศยาน จำกัด ( IPS) ให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน 4. บริษัท บาฟส์ อินโนเวชั่น ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ( BID) ดำเนินธุรกิจด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 5. บริษัท บาฟส์ อินเทค จำกัด ดำเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต ประกอบรถเติมน้ำมันอากาศยานและอุปกรณ์ให้บริการภาคพื้นอากาศยาน  และ6. บริษัท บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ธุรกิจพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม

เห็นได้ชัดว่ามีการขยายไปสู่ธุรกิจอื่น ๆแล้ว เนื่องจากโครงสร้างรายได้เดิมของบาฟส์ 93% จะมาจากคอร์บิสิเนส  เป็นธุรกิจอื่นแค่ 7%  แต่ในปีที่ผ่านมา (ปีพ.ศ.2562) รายได้จากคอร์บิสิเนสมี 80% เป็นธุรกิจอื่น 20%  ทั้งนี้แผนเดิมที่วางก่อนเกิดโควิด-19 ก็คือในภายในปี 2563-67 (เป้าหมายระยะกลาง) ต้องลดสัดส่วนรายได้จากคอร์บิสิเนสให้เหลือแค่ 43% และภายในปีพ.ศ. 2568 -2578 (เป้าหมายระยะยาว) มุ่งเรื่องสิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อน โดยสัดส่วนรายได้จะมาจากธุรกิจคาร์บอนกับนอนคาร์บอน 50:50  หมายเหตุว่าบาฟส์ได้การรับรองให้เป็น Carbon Neutral Company จากองค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) ในปีพ.ศ. 2562 ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายและกรอบเวลาที่วางไว้

" หากไม่มีโควิด-19  บาฟส์มีแนวโน้มจะเติบโตมากและรวดเร็ว  อย่างเช่น บาฟส์ อินเทค ได้มีการเจรจากับบริษัทชั้นนำจากยุโรปซึ่งมีโนว์ฮาวเรื่องรถอีวีหรือรถไฟฟ้า ลงทุนขยายโรงงานประกอบรถเติมน้ำมันอีวี ส่วนบาฟส์เองก็ได้รับการส่งเสริมจากบีโอไอให้เป็นฐานประกอบรถเติมน้ำมันที่ผลิตส่งออกต่างประเทศ แต่ที่สุดก็ต้องชะงักเพราะบริษัทยุโรปไม่สามารถเดินทางมาที่ประเทศไทยได้ จริง ๆเรามีแผนใหญ่ว่าจะสร้างโรงงานประกอบรถเติมน้ำมันที่เป็นอีวี และรถที่ใช้ในสนามบินให้เป็นอีวีให้หมด คิดว่าต้องขยายได้ใหญ่เพราะธุรกิจนี้สำหรับเราถือเป็นบลูโอเชียน ต้องอาศัยความสามารถความเชี่ยวชาญที่เฉพาะ  ทำได้ยากไม่ใช่ใครก็ทำได้ทำได้ยาก และในอนาคตเรายังวางแผนนำบาฟส์ อินเทคเข้าตลาด MAI ด้วย"

แต่มองว่าโชคดี ที่ยังมีธุรกิจอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับคอร์บิสิเนส โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่ยิ่งเจอวิกฤติโควิดก็ยิ่งมีแนวโน้มว่าไปได้ดี เรียกได้ว่าหนึ่งในธุรกิจที่เป็นเรือธงสำคัญของบาฟส์ในเวลานี้จึงหนีไม่พ้นบริษัท BID ซึ่งทำการพัฒนาเทคโนโลยีแห่งอนาคตอย่างบล็อกเชนและเอไอ  อีกธุรกิจหนึ่งที่อยู่ในข่าย "ดาวรุ่ง" ก็คือ บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ ที่ทำเรื่องพลังงานทดแทน

เป้าหมายของบาฟส์ก็คือ บริการธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม  มีค่านิยมเป็นรหัสย่อว่า B-A-F-S หมายถึง B-Belief in Teamwork เชื่อมั่นใน การทำงานร่วมกันพร้อมที่จะปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น A -Awareness of Safety, Quality and Environment ตระหนักถึงความปลอดภัย คุณภาพ และสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ F -Following Best Practice มุ่งมั่นในหลัก บรรษัทภิบาล มีจิตสำนึกและจริยธรรมในอาชีพ และ S -Service With Our Heart บริการด้วยใจ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

"ยังคงมีธุรกิจอีก 10%  เป็นธุรกิจใหม่ที่บาฟส์ยังไม่ได้ขยายไปทำ ยังมองไม่เห็นว่าควรเป็นธุรกิจอะไร ซึ่งเป็นหน้าที่ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องคิดว่าต้องทำอะไรต่อไป เพราะในอีก 5 ปีข้างหน้าพนักงานรุ่นบุกเบิกเป็นเจนเนอเรชั่นเก่าจะไม่มีใครเหลือถือเป็นการส่งไม้ต่อโดยสมบูรณ์จริงๆ  อย่างไรก็ตามก็เชื่อมั่นว่าโครงสร้างที่ถูกวางไว้แม้จากนี้หากต้องเผชิญวิกฤติใดก็ตาม บาฟส์ก็จะไม่กระเทือนแน่นอน"

ประเด็นหนึ่งที่หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ มองว่าเป็นจุดแข็งของบาฟส์ก็คือ ผู้นำไม่มีวาระในการดำรงตำแหน่งสามารถขับเคลื่อนองค์กรอย่างต่อเนื่อง แต่การจะได้ไปไปต่อในโลกอนาคตนั้น เขามองว่าคุณสมบัติของผู้นำบาฟส์ที่ต้องมีว่าด้วยทักษะในเรื่องของการค้าขายกับต่างประเทศ  จากนี้บาฟส์ต้องมุ่งสู่ความเป็นอินเตอร์  ไปสู่เกมที่ไร้พรมแดน