เทศกาลหนังวิทย์ฯ พร้อมลั่นกลองลุย ชวนเด็กๆ มาชมฟรี

เทศกาลหนังวิทย์ฯ พร้อมลั่นกลองลุย ชวนเด็กๆ มาชมฟรี
31 ตุลาคม 2563
120

สสวท. จับมือสถาบันเกอเธ่ ชวนเด็กๆ มาชมฟรี เทศกาลวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 16 รวบรวมหนังวิทย์ชั้นดี 30 เรื่องจากนานาชาติ จัดเต็มปีนี้ด้วยหัวข้อ "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" 1 พ.ย.-20 ธ.ค.นี้ 

ย้อนไปเมื่อปี 2558 องค์การสหประชาชาติได้วางกรอบเพื่อจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) โดยเน้นองค์ประกอบสำคัญ 3 ด้านคือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์ประกอบทั้งสามนี้จะเชื่อมโยงสัมพันธ์กันในรูปแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วม โดยมุ่งหวังที่จะช่วยแก้ปัญหา ความยากจน ความหิวโหย ความไม่เท่าเทียม สภาวะโลกร้อน และสันติสุข และนับเนื่องจากปี 2558 มีประเทศ 193 ประเทศที่ได้รับเอาวิสัยทัศน์ของโลกสำหรับปี 2573 ไปใช้ วิสัยทัศน์ดังกล่าวมีความหวังอย่างแรงกล้าที่จะเห็นโลก ที่สงบสุขและเจริญรุ่งเรือง ตั้งอยู่บนรากฐานของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ โลกที่ได้รับการพัฒนาทุก ๆ ด้าน ทั้งในด้านสุขภาพ การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ อาชีพที่ดี และความไม่เท่าเทียมกันที่ลดลง

เหนือสิ่งอื่นใด วิสัยทัศน์ดังกล่าวถูกระบุไว้ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) ทั้ง 17 ข้อ ซึ่งถือเป็นพิมพ์เขียวที่เราใช้ร่วมกันเพื่อมุ่งไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นและยั่งยืนกว่าเดิม ภายใต้ความร่วมมือกับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2563 จึงได้จัดขึ้น เพื่อมุ่งที่ให้เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหาหลักของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนามนุษย์และโลกให้ดียิ่งขึ้นได้สำเร็จ

160415392232

สำหรับประเทศไทยปีนี้ เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 16 (Science Film Festival 2020) พร้อมแล้วที่จะเดินหน้าสร้างความตระหนักในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้เยาวชนไทย โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) และหน่วยงานหลักร่วมจัด ผนึกกำลังกันเดินหน้างานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 16 หัวข้อ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals ) ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในส่วนภูมิภาค 17 แห่ง

โดยจัดเต็มด้วยภาพยนตร์ที่เหมาะกับผู้ชมทุกวัย ได้แก่ ภาพยนตร์อนิเมชั่นหรือหนังสั้น ภาพยนตร์บันเทิงศึกษาสำหรับครอบครัว ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม รวม 30 เรื่องจากนานาประเทศมาให้โรงเรียน เยาวชน และผู้สนใจได้ชมฟรี พร้อมกันนี้แต่ละศูนย์ฉายยังได้จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาพยนตร์เอาไว้ให้น้องๆ ได้ร่วมสนุกกับการเรียนรู้และทำกิจกรรมจากภาพยนตร์อีกด้วย

ภาพยนตร์ที่ฉายในเทศกาลนี้ทั้ง 30 เรื่อง เป็นภาพยนตร์จากประเทศแคนาดา 1 เรื่อง ชิลี 2 เรื่อง เยอรมนี 15 เรื่อง ฝรั่งเศส 2 เรื่อง ฟิลิปปินส์ 1 เรื่อง สเปน 1 เรื่อง อินโดนีเซีย 1 เรื่อง ออสเตรีย 1 เรื่อง อังกฤษ 2 เรื่อง และ ประเทศไทย 4 เรื่อง ได้แก่ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ตอน ขนเป็ด (House of Little Scientists - Duck Feathers) บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ตอน ความลับของสี (House of Little Scientists - The Secret of Colors) คิด เรนเจอร์ ตอน จอมปลวก (Kid Rangers - Termites) ฉันกับหุ่นยนต์คู่ใจ (Me & My Robot)

160415394157

ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สสวท.ทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ 

"เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ถูกนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำหนดวิสัยทัศน์เชิงนโยบายในหลายประเทศ คณะผู้จัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16 เห็นว่าเราควรเลือกทางเลือกที่เหมาะสมในการปรับตัวเพื่อการดำเนินชีวิตของคนรุ่นต่อๆไป จึงควรนำประเด็นดังกล่าวไปเผยแพร่สู่สังคม เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นกับทุกกลุ่มประเทศและกลุ่มประชากรให้ร่วม กันขับเคลื่อนสังคมโลกอย่างยั่งยืน ดังข้อความที่ว่า Leaving no one behind หรือ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สสวท.ให้ข้อคิดทิ้งท้าย

วันนี้โลกหมุนไปท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีขณะเดียวกับที่ต้องเผชิญแรงสั่นสะเทือนจากวิกฤตโรคระบาดไวรัสโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อมนุษยชาติทั่วโลก ความก้าวหน้าในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงยิ่งเป็นความหวังเพื่อคิดค้นทางแก้ปัญหา หาทางออกในการปรับตัวและดำเนินชีวิตอยู่ให้ได้บนพื้นฐานของการพัฒนาที่ยังคงหนุนเนื่องต่อไปสู่เป้าหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างผลกระทบเชิงลบต่อการดำรงชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมโลก เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้เป็นอีกหนึ่งความพยายามเพื่อจุดประกายความตระหนักในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้สว่างไสวในใจเยาวชน....ผู้ขับเคลื่อนอนาคตโลกสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

160415399071

เตรียมพร้อมชมฟรี เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 16 หัวข้อ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2563 ดูรายละเอียดและเลือกศูนย์ฉายได้ที่ https://sciencefilm.ipst.ac.th

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง