เศรษฐกิจซบ สอย 'ธุรกิจรายย่อย' เลิกกิจการสูงสุด

เศรษฐกิจซบ สอย 'ธุรกิจรายย่อย' เลิกกิจการสูงสุด
31 ตุลาคม 2563
1,872

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยถึงสถิติการจดทะเบียนธุรกิจว่าช่วงใกล้ปลายปีนี้ คือ ก.ย.มีแนวโน้มโน้มขนาดเล็กติดโผเลิกกิจการสูงสุด แม้จะสอดคล้องกับสัดส่วนธุรกิจจดทะเบียนตั้งเพิ่มแต่ข้อมูลนี้ กำลังชี้ว่าผู้ประกอบการไทยยัง "อ่อนแอ" อยู่หรือไม่

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยถึงธุรกิจจัดตั้งใหม่มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทใหม่ทั่วประเทศ โดยเดือนก.ย. 2563 จำนวน 5,636 ราย ส่วนธุรกิจจัดตั้งใหม่ไตรมาส 3/2563(ก.ค.-ก.ย.) จำนวน 16,841 ราย เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2562 จำนวน 19,386 ราย ลดลงจำนวน 2,545 ราย คิดเป็น 13%

ขณะที่จำนวนธุรกิจเลิกประกอบกิจการประจำเดือนก.ย. 2563มีจำนวน 1,568 รายสอดคล้องกับแนวโน้มการเลิกกิจการในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

160406356995

ทั้งนี้เทียบธุรกิจเลิกประกอบกิจการกับไตรมาส 3/2562 จำนวน 5,287 ราย ลดลงจำนวน 1,121 ราย คิดเป็น 21% โดยธุรกิจ ช่วงทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท จำนวน 2,855 ราย คิดเป็น 68.53% รองลงมาคือ ช่วงทุนมากกว่า 1- 5 ล้านบาท จำนวน 1,078 ราย คิดเป็น 25.88% ลำดับถัดไปคือช่วงทุนมากกว่า 5-100 ล้านบาท จำนวน 207 ราย คิดเป็น 4.97% และช่วงทุนมากกว่า 100 ล้านบาท มีจำนวน 26 ราย คิดเป็น 0.62% จะเห็นว่าธุรกิจเลิกกิจการที่มีทุนจดทะเบียนต่ำมีสถานการณ์ที่น่าห่วง

160406397346

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง