‘ในหลวง’ พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.ตรัง

‘ในหลวง’ พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.ตรัง
30 ตุลาคม 2563
221

“ในหลวง” โปรดเกล้าฯ ให้ “องคมนตรี” เชิญ “ถุงพระราชทาน” เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบ “อุทกภัย”ในพื้นที่จังหวัด “ตรัง” ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง

160406110781_1

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี  ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยจากภัยธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดตรัง ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี  ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบเหตุอุทกภัยและผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดตรัง

วันนี้(30 ..63)   เวลา 10.00 . พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท  รุดดิษฐ์  องคมนตรี  ไปประชุมและติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตรัง ห้องประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ  อำเภอเมืองตรังจังหวัดตรัง ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท  รุดดิษฐ์  องคมนตรี  ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,000 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดตรัง  หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ

ในโอกาสนี้ องคมนตรีเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ให้รับทราบ   

ในการนี้ องคมนตรีลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัย และผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  จำนวน 10 ครอบครัว  ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งใน 9 อำเภอ ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน พร้อมทั้งพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้ตามปรกติสุขต่อไป  ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

160406110756

160406110781

160406110877

จังหวัดตรัง  ได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชันทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันระดับ 3 และพายุโซนร้อนหลิ่นฟา แผ่ปกคลุ่มพื้นที่ภาคใต้เมื่อวันที่ 11-12 ตุลาคม 2563  ส่งผลทำให้เกิดฝนตกต่อเนื่องกันเป็นวงกว้างในพื้นที่จังหวัดตรัง เกิดน้ำป่าไหลหลาก  ดินโคลนถล่ม และน้ำท่วมฉับพลัน เข้าท่วมในพื้นที่ส่งผลให้พื้นที่ทางการเกษตร  สิ่งสาธารณประโยชน์ และทรัพย์สินบ้านเรือนของราษฎรใน 9 อำเภอ 40 ตำบล  208 หมู่บ้าน ได้รับความเสียหาย ได้แก่ อำเภอเมืองตรัง   อำเภอห้วยยอด  อำเภอกันตัง  อำเภอนาโยง  อำเภอย่านตาขาว   อำเภอปะเหลียน  อำเภอสิเกา  อำเภอวังวิเศษ  และอำเภอหาดสำราญ  ราษฎรได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ  จำนวน 2,632 ครัวเรือน  และเสียชีวิต 1 ราย ขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายสู่ภาวะปกติแล้ว  โดยหน่วยงานต่าง ทั้งภาครัฐและเอกชน  มูลนิธิ  องค์กร และจิตอาสาพระราชทาน ได้ระดมเข้าให้ความช่วยเหลือ  และเยียวยาเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง