ยุทธศาสตร์ 3 ชาติ หนุน EEC ศูนย์กลางการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ 3 ชาติ หนุน EEC ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
2 พฤศจิกายน 2563
292

หอการค้าไทยผลักดันยุทธศาสตร์พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจชายฝั่งด้านใต้ หรือ Southern Coastal Economic Corridor (SCEC) ครอบคลุมชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี-ตราด ของไทย จังหวัดเกาะกง-สีหนุวิลล์-กัมปอต-แกป ของกัมพูชา และจังหวัดเกียนยาง-กาเมา ของเวียดนาม

สำหรับแผนงานด้านการท่องเที่ยวจะผลักดันให้การท่องเที่ยวตามแนวระเบียงเศรษฐกิจชายฝั่งด้านใต้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวหลักแห่งใหม่ในอนุภูมิภาค และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในระเบียงเศรษฐกิจ 3 ประเทศ ดังนี้

1.การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวตามแนวระเบียงเศรษฐกิจชายฝั่งด้านใต้เชื่อมโยง 3 ประเทศ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในภูมิภาคอาเซียน โดยสร้างเส้นทางท่องเที่ยวร่วมกันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการเดินทาง เพราะมีทั้งสนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมืองและอู่ตะเภา เพื่อเชื่อมการเดินทางไปกัมพูชาและเวียดนาม

นอกจากนี้ส่งเสริมจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวเชื่อมกัน เช่น Triple Three CVTEC โดยเที่ยว 3 เกาะ 3 วัน 3 ประเทศ (เกาะช้าง–เกาะสีหนุวิลล์–เกาะฟูก๊วก) เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่

การขยายกลุ่มท่องเที่ยวด้วยการสร้างเส้นทางเที่ยวใหม่ มีเป้าหมายกลุ่มชาวต่างชาติที่ทำงานในไทย (EXPAT) กลุ่มต่างชาติที่ทำงานในนิคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะชาวจีนที่ทำงานในไลน์การผลิตทั้งฝั่งไทยและกัมพูชา

การนำเสนอพื้นที่ท่องเที่ยวระยะใกล้ เช่น “สามเหลี่ยมทองคำใหม่” แถบอำเภอพนัสนิคม บ่อทอง นายายอาม เขาคิชฌกูฏ ที่มีความหลากหลายทั้งเชิงวัฒนธรรมและเชิงเกษตรผลไม้

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นลูกเรือที่มากับเรือขนส่งสินค้า ซึ่งอยู่บนเรือรอขนถ่ายสินค้าระยะสั้น โดยนำเสนอการท่องเที่ยวและการบันเทิงแนวชายฝั่งในเวลาสั้น

160405717658

2.อำนวยความสะดวกการเดินทางท่องเที่ยวตามระเบียงเศรษฐกิจชายฝั่งด้านใต้ โดยมีจุดตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว ณ ท่าเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด สำหรับการเดินเรือชายฝั่งจากกัมพูชาและเวียดนาม และเอื้ออำนวยความสะดวก เช่น CVTEC Single Visa คล้ายกับของ Schengen visa ของยุโรป

3.เตรียมความพร้อมและการปรับตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น โควิด-19 โดยตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวภายใต้สถานการณ์โควิด-19 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 และป้องกันการกระจายของไวรัส

รวมถึงผ่อนปรนเปิดท่องเที่ยวแบบจับคู่เดินทาง หรือ Travel Bubble โดยเริ่มจากท่องเที่ยวตามแนวชายฝั่งและกำหนดพื้นที่คัดกรองหรือกักตัวผู้เดินทางมาจากแนวชายฝั่งหรือชายแดนจากกัมพูชาและเวียดนาม (เช่น เกาะช้าง) ก่อนเข้าไปศูนย์กลางประเทศ

กลินท์ สารสิน ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ยุทธศาสตร์นี้จะยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยการเปลี่ยนธุรกิจบริการแบบดั้งเดิมเป็น High Value Services ให้มีมูลค่าสูงขึ้นด้วย Creative economy และนำร่องด้านการท่องเที่ยวที่กำลังผลักดัน คือ เปิดเส้นทางเดินเรือเพื่อการท่องเที่ยวชายฝั่ง 3 ประเทศ

ผุสดี พลสารัมย์ ผู้อำนวยการศูนย์ยุทธศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า หลังจากนี้คณะกรรมการทั้ง 3 ประเทศ จะทำแผนปฏิบัติการเพื่อเป็นแนวทางให้แต่ละประเทศนำไปดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งจะยกระดับเศรษฐกิจพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านใต้ทั้ง 3 ประเทศ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง