ลอยกระทงวิถีใหม่ ผสานนวัตกรรมและประเพณี

ลอยกระทงวิถีใหม่ ผสานนวัตกรรมและประเพณี
30 ตุลาคม 2563
657

วธ.ร่วมกับมทร.กรุงเทพ เปิดงานลอยกระทงวิถีใหม่ ผสานนวัตกรรมและประเพณี พร้อมโชว์ลอยกระทง 5 ภาค และลอยโคมวิถีใหม่ โดยใช้แสงเทียนจากไฟ LED ปลื้มคนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีไทย

ช่วงค่ำของวันที่ 29 ..2563 ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานลอยกระทงวิถีใหม่ ผสานนวัตกรรมและประเพณี โดยมีนายสมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)กรุงเทพ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปเข้าร่วม บริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ภายในงานมีการออกร้านของนักศึกษา ศิษย์เก่าสินค้าโอทอป การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม วงโปงลางศิลป์สาธร การแสดงเส็งประทีปบูชาพระเพ็ง รอบสระน้ำ

ในโอกาสนี้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมลอยกระทงด้วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า มีความยินดีที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานลอยกระทงวิถีใหม่ ผสานนวัตกรรมและประเพณี ที่ดำเนินการโดย สถาบันศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันนี้ ทางกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีภารกิจในการสืบสาน รักษา ต่อยอด วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของประเทศไทย จึงเป็นที่น่ายินดีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ให้ความสำคัญในการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามให้อยู่คู่กับชาวไทย เพื่อให้ประชาชนได้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีไทยและเผยแพร่สิ่งที่ดีงามสู่เยาวชนรุ่นหลังสืบไป

ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ช่วยกันจัดงานครั้งนี้ อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) คณะผู้จัดงานบิ๊กเม้าเทนส์และหน่วยงานอื่น ร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง   ของไทย นอกจากนี้ยังต้องการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวขึ้นภายในพื้นที่เขตสาทร ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ศิษย์เก่านักศึกษา ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ ได้มีพื้นที่ขายสินค้าและบริการในช่วงเทศกาล เช่น การขายสินค้า อาหาร การจัดซุ้มกิจกรรม การจัดแสดงดนตรี เป็นต้น เป็นการนำมิติวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนโดยรอบสถานศึกษาอีกด้วยปลัดวธ.กล่าว

ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าว ได้มีการจำลองบรรยากาศวัฒนธรรมการลอยกระทงจากทั้ง 5 ภาค เช่น  การลอยกระทงสาย จังหวัดตาก การลอยกระทงกาบกล้วย เมืองแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม การลอยกระทงสี อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี  เป็นต้น และพิเศษกับการลอยโคมวิถีใหม่ โดยใช้แสงเทียนจาก ไฟ LED ด้วย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง