'เมกาบางนา' ศูนย์การค้าที่เป็นมากกว่าแหล่งช้อปปิ้ง

'เมกาบางนา' ศูนย์การค้าที่เป็นมากกว่าแหล่งช้อปปิ้ง
30 ตุลาคม 2563
227

ศูนย์การค้า ซึ่งถือเป็นแหล่งรวมสินค้า บริการ และผู้คนที่เดินทางมาจับจ่ายใช้สอย กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น นั่นหมายถึงการใช้พลังงานมหาศาล ไม่ว่าจะระบบปรับอากาศ การใช้ไฟฟ้า รวมถึงการใช้น้ำและบำบัดของเสียภายในอาคาร

การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ จึงไม่ใช่แค่การทำกำไรเท่านั้น แต่จำเป็นต้องดำเนินการ ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง Sustainable Development Goals (SDGs) หรือการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

ศูนย์การค้าเมกาบางนา ซึ่งมีพื้นที่ภายในกว่า 4 แสนตร.ม. และภายนอกราว 3.5 แสนตร.ม. เริ่มก่อตั้งในปี 2555 ใช้เงินลงทุนด้านความยั่งยืน รวมกว่า 1,000 ล้านบาท ผ่านโครงการด้านพลังงาน และ โครงการเพื่อชุมชนและสังคม ด้วยวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาธุรกิจ ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

160399603834

“ปพิตชญา สุวรรณดี” กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้าเมกาบางนา ระบุว่า เมกาบางนา พยายามเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและปรับปรุงธุรกิจอย่างต่อเนื่อง นอกจากทำให้ศูนย์การค้าเป็นที่พบปะสังสรรค์ ยังมีความตั้งใจส่งมอบสิ่งดีๆ ให้กับชุมชน เมื่อลูกค้ามีความสุข ถือว่าตอบโจทย์ในการทำธุรกิจ โดยเชื่อว่าทุกขั้นตอนที่บริษัทดำเนินการเพื่อปรับปรุงความยั่งยืนมีส่วนช่วยในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้กับชุมชนและโลก

“โครงการด้านพลังงาน” โดยในปี 2556 สั่งห้ามการใช้สารเคมีในการทำความเย็นภายในอาคาร เพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพและเพิ่มความปลอดภัยสำหรับคนงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึง ลงนามในสัญญาร่วมกับบริษัท เทรน (ประเทศไทย) จำกัด พัฒนาประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศได้มากกว่า 20% หรือ กว่า 4 ล้านหน่วยต่อปี ในปี 2558

160399603940

ถัดมา ในปี 2560 ริเริ่มโครงการก่อสร้าง โรงบำบัดน้ำเสียแห่งใหม่ที่ได้มาตรฐานระดับสากล โดยเลือกใช้เทคโนโลยีเมมเบรน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกับเครื่องกรองน้ำดื่มในการบำบัดน้ำเสียไม่ใช้สารเคมี เพื่อนำน้ำไปใช้ในการดูแลต้นไม้ ทำความสะอาดและระบายความร้อนของระบบปรับอากาศ ช่วยลดการใช้น้ำประปาได้มากกว่าปีละกว่า 1 แสนหน่วย ทั้งยังตั้งใจที่จะทำโรงบำบัดนี้ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้โดยจะออกแบบติดตั้งผนังกระจกใสให้นักเรียนและผู้สนใจเข้ามาดูงานโดยเดินในพื้นที่ที่กำหนด

และในปีเดียวกันนี้เอง เมกาบางนา เป็นศูนย์การค้าแห่งแรกในไทยที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เกือบ 4,000 แผงเต็มพื้นที่ 8,000 ตารางเมตรบนหลังคา สามารถผลิตไฟฟ้าประมาณ 1.43 ล้านกิโลวัตต์ต่อปี เทียบเท่ากับการใช้ไฟฟ้าใน 200 ครัวเรือน ส่งคืนให้กับหน่วยงานราชการ สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 7.16 แสนกิโลกรัมต่อปี

160399604347

ปี 2561 เริ่มมีการเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างในอาคารและป้ายโฆษณาให้เป็นแอลอีดี ช่วยประหยัดพลังงานได้เฉลี่ย 900,000 บาทต่อปี และ ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ฯ จากการดำเนินการ Chiller plant optimization ทำให้เมกาบางนาประหยัดค่าไฟฟ้าได้กว่าเฉลี่ยปีละ 13 ล้านบาท ในปี 2561 และ 2562

การจัดการพลังงานที่ปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องระหว่างปี 2559 – 2562 ส่งผลให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในส่วนของระบบปรับอากาศ , ระบบแสงสว่าง และส่วนกลางของอาคารลงได้ มากกว่า 4 ล้านหน่วย ต่อปี คิดเป็นเงินประมาณ 45 ล้านบาท ต่อปี พร้อมส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนในการเข้าร่วมกิจกรรม สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พลังงาน รวมไปถึงการส่งเสริมให้ความรู้และตรวจสภาพเครื่องจักรกับร้านค้าผู้เช่าภายในศูนย์ฯ ด้วย

160399604780

นอกจากนี้ ยังเปิดให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงานที่เมกาบางนาอย่างต่อเนื่อง และ ในปี 2564 – 2565 มีแผนงานต่อเนื่อง ด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยวางแผนเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำหล่อเย็น (CDP) และ เปลี่ยนพัดลมเครื่องส่งลมเย็น (AHU) เป็น EC Plug Fan

“เป้าหมายต่อไป ตั้งแต่ปีนี้จนถึงปีหน้า ยังคงเน้นในเรื่องของระบบปรับอาการในส่วนที่ยังทำเพิ่มเติมได้ เนื่องจากระบบปรับอากาศเป็นระบบที่ใช้พลังงานมากที่สุด จึงต้องปรับปรุงให้ใช้พลังงานน้อยที่สุด ใช้เทคโนโลยี IoT ระบบเซ็นเซอร์เพื่อดูสภาพอากาศภายนอก และปรับอากาศภายในให้สอดคล้องกันได้แบบเรียลไทม์ในทุกพื้นที่ ทุกอย่างไม่ได้ทำเพื่อธุรกิจ แต่ทำให้บางนาเป็นสถานที่น่าอยู่มากขึ้น” ปพิตชญา กล่าวทิ้งท้าย

  • โครงการเพื่อชุมชนและสังคม

 

ในปี 2560” ศูนย์การค้าเมกาบางนา ได้ก่อสร้าง เมกา ฟู้ดวอล์ค อาคาร 3 ชั้น บนพื้นที่กว่า 2 หมื่นตร.ม. กึ่งเอาท์ดอร์ ด้วยแนวคิดมาจากสุนทรีย์ของ ‘หุบเขา’ (Valley) พร้อมกับ สร้างอาคารจอดรถ 7 ชั้น ที่สามารถจอดรถได้มากกว่า 1,200 คัน “ในปี 2562” ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนบางนา โดยการสร้าง “เมกา พาร์ค” สวนสาธารณะบนพื้นที่กว่า 7 ไร่ มอบเป็นพื้นที่สีเขียว และปอด แห่งใหม่ของชาวบางนา ประกอบด้วยพื้นที่สำหรับออกกำลังกาย พักผ่อน พบปะพูดคุย สนามเด็กเล่น และเครื่องเล่นสำหรับเด็กที่มีมาตรฐานปลอดภัย

160399604275

ล่าสุด “ในปี 2563” นี้ ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ ของบริเวณ Mega FoodWalk ภายใต้คอนเซปต์ Scandinavian Playground สนามเด็กเล่นธรรมชาติขนาดใหญ่ พร้อมสายน้ำ (stream valley) และบ่อทราย (sand dune) มอบพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับคนในชุมชน ใช้บริการได้ฟรี และร่วมมือกับ อิเกีย สร้างอาคารจอดรถ 8 ชั้นแห่งใหม่ใกล้อิเกีย สามารถรองรับรถได้กว่า 2,000 คัน เชื่อมต่อเข้ากับอิเกียโดยตรง จะพร้อมเปิดให้บริการช่วงต้นปี 2564 ทำให้สามารถรองรองรับรถได้ทั้งหมดรวมกว่า 12,000 คัน อีกทั้งยังลดการใช้น้ำมันและปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันเกิดจากการเผาไหม้ ลดเวลาการวนหาที่จอดรถได้มาก

และอยู่ระหว่างการสร้างสะพานกลับรถแห่งใหม่ใกล้ทางเข้าศูนย์การค้าเมกาบางนา ในเขตทางหลวงหมายเลข 34 ถนนบางนา – ตราด ช่วงกิโลเมตรที่ 7 หากเปิดแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยย่นระยะเวลาเดินทางได้มากถึง 10 นาที ลดอัตราการใช้น้ำมันและปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้ ช่วยให้คุณภาพชีวิตของคนที่ใช้รถใช้ถนนดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น

เมกาบางนา เป็นสถานประกอบการที่เข้ารอบสุดท้ายในโครงการ Thailand Energy Award 2020 ประเภทอาคารควบคุมดีเด่น ซึ่งจะประกาศผลเร็วๆ นี้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง