เช็ครายชื่อ! 'สพฐ.' แต่งตั้งโยกย้าย 'ผอ.-รอง ผอ.เขตพื้นที่ฯ' ทั่วประเทศ

เช็ครายชื่อ! 'สพฐ.' แต่งตั้งโยกย้าย 'ผอ.-รอง ผอ.เขตพื้นที่ฯ' ทั่วประเทศ
29 ตุลาคม 2563
2,326

เช็ครายชื่อ! "สพฐ." แต่งตั้งโยกย้าย "ผอ.-รอง ผอ.เขตพื้นที่ฯ" ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ. ) ได้ลงนามคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1671/2563 ลงวันที่ 28 ต.ค.2563 เรื่อง เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 76 ราย

พร้อมลงนามคำสั่งที่ 1672/2563 ลงวันที่ 28 ต.ค.2563 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งเดิม และในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งใหม่ จำนวน 109 ราย

ลงนามคำสั่งที่ 1682/2563  ลงสันที่ 28 ต.ค.2563 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งใหม่ โดยให้ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปกำหนดเป็นตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งและตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนทางตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จำนวน 2 ราย

ลงนามคำสั่งที่ 1670/2563 ลงวันที่ 28 ต.ค.2563 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งใหม่ จำนวน 50 ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ลงนามคำสั่งที่ 1673/2563 ลงวันที่ 28 ต.ค.2563 เรื่อง เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 209 ราย

บัญชีรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัจจุบันต่อไปอีก เป็นระยะเวลา 1 ปี ตามมติที่ประชุม ก.ค.ศ.ในวาระการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 28 ต.ค.2563 จำนวน 2 ราย

เช็กรายชื่อได้ที่นี่ : 

บรรจุ ผอ เขต (1671 – 28 ตค 63)

บรรจุ รอง เขต (1673 – 28 ตค 63)

ผอ เขต (ขยายเวลา 2 ราย)

ย้าย ผอ เขต (1670 – 28 ตค 63)

ย้าย รอง เขต (1672 – 28 ตค 63)

ย้าย รอง เขต () (1682-28 ตค 63)

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง