‘ในหลวง’ พระราชทานพระราชดำรัสแก่ 'คณะบุคคล' เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

‘ในหลวง’ พระราชทานพระราชดำรัสแก่ 'คณะบุคคล' เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
29 ตุลาคม 2563
887

วันนี้ (29 ต.ค.63) เวลา 18.27 น. "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" และ "สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี" เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ "คณะบุคคล" ต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้

นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา นำผู้พิพากษารุ่นที่ 70 และรุ่นที่ 71 จำนวน 217 คนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ในโอกาสนี้ นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และนางกรกันยา สุวรรณพานิช ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งเลขาธิการประธานศาลฎีกา ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้เข้าเฝ้าฯ ใจความตอนหนึ่งว่า 

"การปฏิบัติหน้าที่นั้น นอกจากความรู้ วิชาการ ความสามารถที่ได้รับการฝึกอบรมมาก็ต้องอาศัยดุลยพินิจ อาศัยสติปัญญา อาศัยสติและเหตุผล ตลอดจนรู้จักวิเคราะห์ว่าอะไรถูกไม่ถูก และตีบทกฏหมายให้เกิดความยุติธรรม ท่านทั้งหลายจะต้องพบกับประสบการณ์ต่างๆ ที่เข้ามาและปัญหาต่างๆ แต่เชื่อว่าด้วยความคิดหรือทัศนคิตที่เป็นบวกต่อประเทศชาติ ความคิดดีต่อประชาชนและส่วนรวมต่อประชาชน ก็จะเสริมความรู้ ความสามารถที่ท่านได้มีอยู่ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญยิ่งนี้ได้ ท่านสามารถจะเอาชนะอุปสรรค หรือปัญหาต่างๆ ด้วยความถูกต้อง เพื่อความสงบสุข ความเป็นสุขของประชาราษฎรและประเทศชาติ เราขอเอาใจช่วยและขอให้ท่านทั้งหลายได้ประสบในสิ่งที่ท่านหวังไว้ในทางที่ดี และสามารถเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชนและส่วนรวมได้ต่อไป ขออวยพร" 

160397985788

160397990087

เวลาต่อมา พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการแข่งขัน “ไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ซีซั่น 2 : มรรควิถีผู้กล้า ด้วยรักและศรัทธา ล่องธาราสู่มหาชลธี เดอะซีรีส์” โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด นำตุลาการศาลปกครองชั้นต้นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ในโอกาสนี้ นายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง และนายประพัฒน์ ตันสุวรรณนนท์ รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

160398005567

ศาสตราจารย์เกียรติยศ นายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร นำ นักการสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2562 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร ในโอกาสนี้ คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ และคณะกรรมการรางวัล ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

160398092721

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง