SCC ทุ่มเฉียด 700 ล้านซื้อหุ้นเพิ่มทุน AJ 9.22% พร้อมตั้งบริษัทร่วมทุน

SCC ทุ่มเฉียด 700 ล้านซื้อหุ้นเพิ่มทุน AJ  9.22% พร้อมตั้งบริษัทร่วมทุน
29 ตุลาคม 2563
2,103

SCC ทุ่มเฉียด 700 ล้านซื้อหุ้นเพิ่มทุน AJ 9.22% เตรียมตั้งบริษัทร่วมทุนในเวียดนาม เพื่อผลิตและจำหน่ายฟิล์ม Biaxially Oriented

     บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติให้บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด(“SCG Chemicals) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนบริษัทเอ. เจ. พลาสท์ จำกัด (มหาชน) หรือ AJ จำนวน 40.56 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 9.22% ที่ราคาหุ้น 17.15 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินลงทุนประมาณ 696 ล้านบาท ด้วยวิธีการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP)

  และจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ AJ เพื่อผลิตและจำหน่ายฟิล์ม Biaxially Oriented (BO Film) ในประเทศเวียดนาม โดยมีทุนจดทะเบียนมูลค่าประมาณ 700 ล้านบาท โดย SCG Chemicals จะถือหุ้นในบริษัทร่วมทุน 45:55 ตามลำดับ หรือคิดเป็นเงินลงทุน 315 ล้านบาท ทั้งนี้เงื่อนไขในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนแบบ Private Placement ของ SCG Chemicals จะเกิดขึ้นเมื่อมีการลงนามสัญญาร่วมทุน
ระหว่าง SCG Chemicals และ AJ

  การลงทุนดังกล่าว เป็นการเข้าสู่ธุรกิจที่มีการเติบโตสูงจากความต้องการบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่เพิ่มมากขึ้น อีก ทั้งการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อผลิตและจำหน่าย BO Film ในประเทศเวียดนามและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการขยายตัวของเศรษฐกิจที่สูง และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคสาหรับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มทั้งยังสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ SCG Chemicals ที่มีแผนขยายธุรกิจปลายน้ำเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ทางด้านปลายน้ำมากขึ้น โดยการร่วมทุนครั้งนี้ จะเป็นการเสริมสร้ างความแข็งแกร่งของทั้งAJ และSCG Chemicals เพื่อการขยายธุรกิจ BO Film ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:
SCC

ข่าวที่เกี่ยวข้อง