ก.ตร. ฟันตำรวจ 'ไล่ออก-ปลดออก-ให้ออกจากราชการ' รวม 342 ราย

ก.ตร. ฟันตำรวจ 'ไล่ออก-ปลดออก-ให้ออกจากราชการ' รวม 342 ราย
29 ตุลาคม 2563
384

ก.ตร. สรุปสถิติการลงโทษข้าราชการตำรวจ โดยการไล่ออก ปลดออก ตั้งแต่มกราคม ถึงปัจจุบันไล่ออก 245 ราย ปลดออก 53 ราย ให้ออกจากราชการ 44 ราย


เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจตรี ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า สรุปผลการประชุมก.ตร.ครั้งที่ 10/2563 เป็นการประชุมตามวงรอบปกติ ไม่มีวาระพิเศษ ส่วนใหญ่จะเป็นการรับรองมติของอนุก.ตร.คณะต่าง ๆ ส่วนเรื่องที่น่าสนใจเป็นกรณีสถิติการลงโทษข้าราชการตำรวจ โดยการไล่ออก ปลดออก เฉพาะในเดือนตุลาคม มีข้าราชการตำรวจถูกลงโทษทั้งสิ้น 23 ราย เป็นการไล่ออก 15 ราย ปลดออก 4 ราย และให้ออก 4 ราย 

ในภาพรวมตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงปัจจุบันมีการลงโทษข้าราชตำรวจที่กระทำความผิดทั้งสิ้น 342 ราย เป็นการไล่ออก 245 ราย ปลดออก 53 ราย ให้ออกจากราชการ 44 ราย

นอกจากนั้นนายกรัฐมนตรีให้ดูแลในเรื่องสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ ดูแลเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะในห้วงที่มีสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มต่างๆ ส่วนการกำหนดระยะเวลาในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรอง ผบก. ถึง สว. วาระประจำปี 2563 ยังไม่ได้มีการพูดคุยในที่ประชุมครั้งนี้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: