'กกต.' เตือนผู้สมัคร นายก อบจ.-สจ.เช็คคุณสมบัติต้องห้าม 'ถือหุ้นสื่อ'

'กกต.' เตือนผู้สมัคร นายก อบจ.-สจ.เช็คคุณสมบัติต้องห้าม 'ถือหุ้นสื่อ'
29 ตุลาคม 2563
1,940

กกต.จัดกิจกรรม Kick Off เลือกตั้งท้องถิ่น หวังคนมาใช้สิทธิ์ 75% เตือนผู้สมัคร นายก อบจ.ตรวจสอบคุณสมบัติต้องห้าม "ถือหุ้นสื่อ"

ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) จัดกิจกรรม Kick Off ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)9) โดย นายฐิติเชฏฐ์นุชนาฏกรรมการการเลือกตั้ง ได้เตือนผู้สมัคร อบจ.ต้องตรวจสอบคุณสมบัติและคุณลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 49-50 ของตัวเองให้ดีหากพบฝ่าฝืนมีความผิด มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 – 10 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาท แล้วให้ศาลเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง 20 ปีพร้อมย้ำทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันตรวจสอบการทุจริตการเลือกตั้งอย่างเข้มงวด และหวังว่าจะมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกมาใช้สิทธิ ราว 75%

160396546638

นอกจากนี้ นายฐิติเชฏฐ์ ยังได้ให้สัมภาษณ์ถึงการจำกัดสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งกรณีผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้ยึดเกณฑ์การเลือกตั้งครั้งล่าสุด โดยไม่เกี่ยวกับการไม่ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งครั้งก่อนหน้าหรือไม่นั้น โดยใน ...การเลือกตั้งท้องถิ่นผู้บริการท้องถิ่น..2545 ถ้าไม่ไปใช้สิทธิเลือกผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น กฎหมายฉบับนี้ถือว่าเป็นการยกเว้นโทษให้ แต่ไม่รวมถึงการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ..เมื่อวันที่ 24 มี.. 2562 หากไม่ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งดังกล่าว ก็ไม่สามารถที่จะมาสมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ได้

นายฐิติเชฏฐ์ ยังได้เน้นย้ำถึงการตรวจสอบคุณสมบัติก่อนลงสมัครเลือกตั้งท้องถิ่นว่า ถ้าเกิดมาสมัครแล้วไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามแล้วจะมาถอนใบสมัครก็ไม่ได้ เพราะความผิดเกิดขึ้นแล้ว หากมาสมัครแล้ว กกต.ก็จะต้องดำเนินคดีทุกราย ไม่มียกเว้นผู้หนึ่งผู้ใด ดังนั้นอย่าเพิ่งรีบเร่งมาสมัคร ขอให้ตรวจสอบให้ดีเสียก่อน ทั้งนี้ คาดว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้จะมีปัญหาเรื่องการขาดคุณสมบัติมากมาย ซึ่งเป็นปัญหาที่ กกต.วิตกกังวล เพราะศาลอาจตัดสิทธิรับสมัครถึง 20 ปี และยังมีโทษปรับเป็นเงินจำนวนมากยืนยันว่า กกต.จะทำหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย และอำนวยความสะดวกแก่ผู้สมัครทุกราย

160396546663

ขณะที่ ...จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยืนยันว่าข้าราชการการเมืองหรือผู้มีตำแหน่งทางการเมือง ห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการหาเสียงโดยเด็ดขาดตามมาตรา 34 ของกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น โดยพรรคการเมืองสามารถส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้แต่ห้ามหาเสียงส่วนกลุ่มหรือคณะ ในข้อกฎหมายไม่ได้ห้ามส่งผู้สมัคร ส่วนบุคคลในกลุ่มหรือคณะจะช่วยพรรคการเมืองหาเสียงก็สามารถทำได้แต่ต้องแจ้งกรรมการการเลือกตั้งว่าเป็นผู้ช่วยหาเสียง จึงเป็นกังวลเรื่องของคุณลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครโดยเฉพาะการถือหุ้นในบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นไปแล้ว

"ดังนั้นจึงต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ดีว่าครบถ้วนตามกฏหมายหรือไม่ เช่นเดียวกับการบริจาคเงินใส่ซองงานบุญก็ควรระวังเช่นกัน เพราะหากมีคำร้องมาในกรณีดังกล่าวทางกรรมการการเลือกตั้งก็จะต้องมีการวินิจฉัยตามข้อเท็จจริงต่อไป"...จรุงวิทย์ กล่าว

...จรุงวิทย์ ยังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการร่วมงานบุญตามประเพณีของผู้ที่เตรียมลงสมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นจะสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนนั้นว่า สำหรับคุณสมบัติผู้จะลงสมัครรับเลือกตั้ง ระเบียบการหาเสียงไม่แตกต่างจากการเลือกตั้ง .. ดังนั้นขอให้ระมัดระวังเนื่องจากช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาเดียวที่ไม่ให้มีการเอาจารีตประเพณีมาเป็นเครื่องมือใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง ส่วนกรณีนายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัคร ..เขต 8 .เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ที่มีการนำเงินใส่ซองทำบุญช่วงเลือกตั้ง ซึ่งศาลยกคำร้อง จะทำให้ผู้สมัครมองว่าสามารถทำได้โดยไม่เป็นความผิดหรือไม่ หากมีการยื่นคำร้องเข้ามา ทางกกต.ก็ต้องดำเนินการวินิจฉัย เนื่องจากต้องขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง

...จรุงวิทย์ กล่าวด้วยว่า ในวันจันทร์ที่ 2 ..จะมีการเปิดรับสมัครนายกและสมาชิก อบจ. สิ่งที่เป็นกังวลที่สุดคือเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง ดังนั้นผู้ที่จะลงสมัครจะต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง และต้องตรวจสอบคุณสมบัติตัวเองให้ดี ทั้งนี้ หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามแล้วลงสมัครรับเลือกตั้ง กกต.ก็จะมีการดำเนินคดีอาญาไม่สามารถละเว้นได้

160396546755

ด้านนายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต. ชี้แจงถึงกรณีข้อสงสัยเรื่องพรรคการเมืองส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งท้องถิ่นได้หรือไม่ และมีโทษหรือไม่นั้น ว่า เรื่องดังกล่าวเป็นประเด็นที่กำลังเป็นที่น่าสนใจ น่าจะมาจากมาตรา 34 ของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ..2562 ซึ่งได้กำหนดไว้ว่าห้ามข้าราชการการเมือง หรือ ..ใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ กลั่นแกล้งผู้สมัครหรือกระทำการใดๆ อันเป็นคุณเป็นโทษแก่ผู้สมัคร

ทั้งนี้ การส่งผู้สมัครไม่ได้ห้ามสามารถส่งได้ แต่การหาเสียงต้องอยู่ภายใต้มาตรา 34 ซึ่งในเรื่องนี้พรรคการเมืองสอบถามมา และกกต.จะได้ตอบเป็นแนวปฏิบัติเป็นการทั่วไป ทั้งผู้สมัคร ข้าราชการการเมือง .. รวมทั้งผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัด เพื่อให้ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

ส่วนในกรณีเป็นคณะหรือเป็นกลุ่มสามารถส่งผู้สมัครได้หรือไม่นั้น เรื่องส่งผู้สมัครกฎหมายไม่ได้ห้าม แต่เวลาหาเสียงต้องเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้าม ส่วนการที่คณะหรือพรรคการเมืองมีความเกี่ยวโยงกันจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าทำเพื่อพรรคหรือไม่นั้น ก็ต้องดูข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีไป

เมื่อถามอีกว่า หากพรรคการเมืองทำผิดมาตรา 34 จะมีโทษอย่างไร นายแสวง กล่าวว่า มาตรา 34 ไม่เกี่ยวกับพรรคการเมือง เป็นเฉพาะตำแหน่ง เป็นตัวบุคคล หากคนที่มีตำแหน่งอยู่ในพรรคการเมืองก็จะผิดเฉพาะตัวบุคคล ซึ่งจริงๆ แล้วมาตรา 34 ไม่มีบทกำหนดโทษ แต่ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือ กกต.สามารถสั่งระงับยับยั้งได้ ซึ่งนำมาเป็นเหตุให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรมได้ แต่โทษทางอาญาไม่ได้กำหนดไว้

"ส่วนกรณีพรรคการเมืองที่บางคนเป็นรัฐมนตรี หรือ เป็นข้าราชการการเมืองควรจะแยกแยะบทบาทอย่างไร หรือกรณีคนในพรรคการเมืองที่มีตำแหน่งรัฐมนตรีไปสนับสนุนหรือไปช่วยหาเสียงจะมีผลต่อตัวรัฐมนตรีหรือตัวผู้สมัครนั้น ในวันจันทร์นี้(2..)สำนักงาน กกต. จะเสนอให้ กกต.พิจารณา ขอให้รอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง"นายแสวง กล่าว

ขณะเดียวกัน สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดทํา "สื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นของแต่ละจังหวัด" เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่ออัตลักษณ์ให้เข้าถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้งและประชาชนได้ตรงตามอัตลักษณ์ท้องถิ่น ของแต่ละจังหวัด เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น และกระตุ้นเตือน ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตระหนักถึงการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: