ร้องทุกข์ซื้อของ-ตั๋วเครื่องบินพุ่ง

ร้องทุกข์ซื้อของ-ตั๋วเครื่องบินพุ่ง
29 ตุลาคม 2563
731

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เผยถึงภาวะสังคมไทยไตรมาส 2ปี 2563

ประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภคระบุถึงการรับร้องเรียนสินค้าและบริการในไตรมาส 2 ปี 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) จำนวน 4,919 ราย ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน 15.8%

โดยปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุดคือ ด้านโฆษณา รองลงมาเป็นด้านขายตรงและตลาดแบบตรง ด้านสัญญาและด้านฉลาก ส่วนสินค้าและบริการที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุด คือ สินค้าและบริการทั่วไป 853 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการสั่งซื้อสินค้าแล้วไม่ได้รับสินค้า รองลงมาเป็นจองตั๋วเครื่องบิน 700ราย ที่เมื่อขอคืนเงินค่าโดยสารแต่ไม่ได้รับเงินคืนตามกำหนด

จะเห็นว่า หลังมาตรการรับมือกับโรคโควิด-19 ได้เป็นตัวเร่งให้เกิดการซื้อ-ขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรการจำกัดการเดินทางที่เป็นอีกตัวเร่งที่ทำให้เรื่องร้องเรียนเรื่องการซื้อตั๋วเครื่องบินเพิ่มขึ้นมาเป็นลำดับที่สองของความเดือดร้อนทั้งหมด

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: