การเมือง

'วิษณุ'โยน'กก.สมานฉันท์'คิดคำถามประชามติ'นายกฯ'ควรอยู่ต่อหรือไม่

"วิษณุ" เผย เป็นอำนาจ "ประธานชวน" กำหนดรายละเอียด "กก.สมานฉันท์" ระบุ ยังไม่ได้คิด ถึงตัวแทน "รัฐบาล" เข้าไปร่วม โยน ภารกิจคิดคำถาม ประชามติ "นายกฯ" ควรอยู่ต่อหรือไม่

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงข้อเสนอการตั้งกรรมการสมานฉันท์เพื่อร่วมกันหาทางออกจากวิกฤติการเมืองผ่านกลไกรัฐสภาว่า ตนไม่ทราบ เรื่องนี้เป็นเรื่องของนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ส่วนการเสนอให้สถาบันพระปกเกล้าเข้ามาเป็นตัวกลาง รวมถึงการให้ตัวแทนผู้ชุมนุมเข้าร่วมด้วยหรือไม่นั้น ตนไม่ทราบ อยู่ที่นายชวนกำหนดรายละเอียด เรื่องเหล่านี้จะต้องมาจากข้อเสนอแนะของ .. และ .. และเห็นพ้องกันทุกฝ่าย

นายวิษณุ กล่าวว่า ยืนยันว่าไม่ใช่เป็นการโยนให้ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นผู้ดำเนินการ แต่เป็นอำนาจของประธานรัฐสภาที่จะดำเนินการเพราะถ้าคนอื่นไปตั้งก็ไม่มีอำนาจ และจะไม่มีคนเอาด้วย แต่ประธานรัฐสภาสามารถดำเนินการได้เนื่องจากเคยทำมาแล้วสมัยนายชัย ชิดชอบ เป็นประธานรัฐสภา โดยมีนายดิเรก ถึงฝั่ง อดีตส..นนทบุรี เป็นประธานมาแล้ว

เมื่อถามว่า แนวทางนี้จะเป็นทางออกหรือไม่ เพราะสมัยนายดิเรก ก็ไม่สำเร็จ นายวิษณุ กล่าวว่าก็ไม่มีวิธีอื่น จะไปตั้งเป็นกรรมาธิการ ข้อบังคับก็ไม่ได้เปิดช่องไว้ แต่ถ้าใช้อำนาจของประธานรัฐสภาตามข้อ 5(6) ของข้อบังคับการประชุมรัฐสภาก็จะไปได้ เมื่อถามว่า ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เข้าร่วมกรรมการชุดดังกล่าว ควรยุติหรือเดินหน้าต่อไป นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่แน่ในว่าคณะกรรมการจะสามารถหาข้อยุติได้หรือไม่ แต่จะหาทางออกให้ปฏิบัติ เช่น สมัยนายชัย ก็ได้ทางออกแต่ก็ไม่สำเร็จ

เมื่อถามว่า หากมีการตั้งกรรมการขึ้นมา ตัวแทนจากฝ่ายรัฐบาลจะต้องเป็นรัฐมนตรีเลยหรือไม่นายวิษณุ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ได้คิดเรื่องนั้น เพราะยังไม่รู้องค์ประกอบของกรรมการ แต่หากรู้ว่าคืออะไรจะได้พิจารณากันต่อไป

เมื่อถามถึง กรณีที่นายกฯ ระบุในที่ประชุมรัฐสภาว่า ปรึกษารองนายกฯเกี่ยวกับการทำประชามติว่าควรอยู่ต่อหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า คำถามดังกล่าวอาจเป็นคำถามพ่วงก็ได้ ที่ใช้คำว่าพ่วงเพราะหากทำพร้อมกับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เราก็เรียกคำถามพ่วง แต่ถ้าไปตั้งเอกเทศก็ไม่ใช่คำถามพ่วง แต่ยอมรับว่าคำถามตั้งยากที่จะถามในเรื่องตัวบุคคล เพราะรัฐธรรมนูญ มาตรา 116 ห้ามไว้ ดังนั้น ก็อาจจะให้กรรมการสมานฉันท์เป็นคนไปคิดคำถาม โดยต้องรอให้กฎหมายประชามติผ่านรัฐสภาเสียก่อน แต่ก็มีผู้เสนอในสภาว่าหากต้องการทำแบบเร่งด่วนก็สามารถออกเป็น ...ประชามติได้แบบใช้ครั้งเดียวเลิก

เมื่อถามว่า หากจะถามเรื่องตัวบุคคลแล้วต้องตั้งคำถามแบบแยบคายจะตั้งอย่างไร นายวิษณุกล่าวว่า ก็บอกไม่ถูกเพราะถ้าหากบอกทุกอย่างไปก็จะถูกกล่าวหาว่ารัฐบาลเป็นคนชงเรื่อง ควรให้เป็นเรื่องของกรรมการสมานฉันท์เป็นคนคิด