"ชวน" ประสานสถาบันพระปกเกล้าออกแบบกก.สมานฉันท์

28 ตุลาคม 2563
207

“ชวน หลีกภัย” ประสานสถาบันพระปกเกล้า ให้ช่วยศึกษารูปแบบการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ เพื่อหาทางออกประเทศ

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยความคืบหน้า กรณีการประชุมรัฐสภาวิสามัญ 2 ที่มีข้อเสนอให้รัฐสภา เป็นเจ้าภาพศึกษาแนวทางตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อหาทางออกประเทศว่า วันนี้ ได้ประสานไปยังสถาบันพระปกเกล้า เพราะเป็นหน่วยงานที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ศึกษารูปแบบหาทางออกร่วมกันและออกแบบโครงสร้างของคณะทำงานว่าควรจะเป็นอย่างไร ประกอบด้วยใครบ้าง และจะเชิญตัวแทนผู้ร่วมชุมนุมเข้าร่วมด้วยหรือไม่

ผู้สื่อข่าวถามว่า การตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ชุดดังกล่าว จะต้องเสนอเป็นญัตติต่อที่ประชุมรัฐสภา เพื่อให้ลงมติแต่งตั้งหรือไม่นั้น นายชวน กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ได้คิดไปไกลขนาดนั้น เพราะเป็นช่วงเริ่มต้นศึกษาเท่านั้น

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง