เปิดแล้ว!"โครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ"

เปิดแล้ว!
28 ตุลาคม 2563
133

มอบที่ปรึกษาแรงงาน เปิดงาน “โครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ” สร้างการรับรู้แก่อาชีพอิสระเข้าถึงหลักประกันสังคมในจังหวัดราชบุรี

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการประกันสังคมทั่วไทย สู่แรงงานภาคอิสระ รุ่นที่ 3 (ส่วนภูมิภาค) ห้องสัมมนาเวลาดี 2 โรงแรม เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานประกันสังคม นายโกมล ตันติวรนุกูล ประธานหอการค้าจังหวัดราชบุรี นายน้อย นราเลิศประกันสังคมจังหวัดราชบุรี และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน โดย นายสุชาติ ให้ความสำคัญ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพื่อให้ครอบคลุมการดูแลบริการ และสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มทุกคนทุกวัย ซึ่งในวันนี้ โครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ สนับสนุน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสวัสดิการภาครัฐด้านการประกันสังคม และส่งเสริมให้แรงงานภาคอิสระเข้าถึงการมีหลักประกัน และความคุ้มครองทางสังคม

รวมทั้งเป็นการพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในระดับพื้นที่ เพื่อร่วมเป็นกระบอกเสียงในการขยายผลไปยังแรงงานภาคอิสระอาชีพอื่นๆ โดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร ในจังหวัดราชบุรี

ในโอกาสนี้ นางธิวัลรัตน์ ได้มอบป้ายหมู่บ้านประกันสังคมให้แก่ นายณรงค์ชัย จิตร์ดี ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านเครือข่ายประกันสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2563 และมอบรถWheelchair ให้แก่ นายประสาร พรานพนัส ผู้ทุพพลภาพประกันสังคมตามมาตรา 40 พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ บูธผลิตภัณฑ์จากแรงงานนอกระบบ

อีกทั้งภายในงานยังได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ เรื่องทิศทางการคุ้มครองเกี่ยวกับความคุ้มครองประกันสังคมกลุ่มอาชีพเกษตรกร การบรรยาย เรื่องสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 ที่แรงงานภาคอิสระพึงได้รับการเสวนา เรื่องการพัฒนากลไกเครือข่ายประกันสังคมแบบมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์รวมทั้งกิจกรรมกลุ่มกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายประกันสังคม ให้กับผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง