'ออมสิน' รับขายฝากที่หมื่นล้าน

'ออมสิน' รับขายฝากที่หมื่นล้าน

“ออมสิน” อัดเงินเข้าระบบแล้ว 3 แสนล้านบาท ช่วยลูกค้ารับผลกระทบโควิด กว่า 5 ล้านราย จำนวน 16 โครงการ คลอดสินเชื่อใหม่ “SMEs มีที่ มีเงิน” วงเงินหมื่นล้าน ปลดล็อกสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ เตรียมช่วยเหลือรายย่อยและธุรกิจผ่าน”สมุยโมเดล” ในช่วงธ.ค.นี้

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาธนาคารได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน เพราะผลกระทบจากการแพร่บาดของโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง โดยออกสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษต่าง ๆ ที่นั้นช่วยลดภาระและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้ประชาชน และผู้ประกอบการรายย่อย เป็นวงเงินสินเชื่อแล้วกว่า 2-3 แสนล้านบาท จำนวน 16 โครงการ ช่วยเหลือได้แล้วกว่า 5 ล้านคน ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเพื่อช่วยกลุ่มฐานราก หรือ Soft Loan , ช่วยเหลือ SMEs กลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มธุรกิจประมง รวมไปถึง SMEs ทั่วไปที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบในครั้งนี้ โดยไม่รวมโครงการพักชำระหนี้

อย่างไรก็ดี ธนาคารพบว่า ยังมีผู้ประกอบการ SMEs จำนวนมากที่ประสบปัญหาการดำเนินธุรกิจภายใต้ความยากลำบาก และยังไม่สามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินตามมาตรการ เพื่อเป็นการปลดล็อกให้ SMEs  ธนาคารออกสินเชื่อใหม่ “สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน” วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท โดยให้ลูกค้านำที่ดินมาขายฝากกับธนาคารออมสิน วงเงินสูงสุด 70% ของราคาประเมินราชการ แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยเพียง 5.99% ต่อปี และกำหนดไถ่ถอนภายใน 3 ปี คาดว่า จะช่วยเหลือ SMEs ได้รา ว1,000ราย  

 

นอกจากนี้ ธนาคารเตรียมเปิด “โครงการสมุยโมเดล” เพื่อเข้าไปช่วยเหลือรายย่อยและผู้ประกอบกับในสมุย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากช่วงโควิด-19 อย่างมาก โดยธนาคารจะนำมาตรการช่วยเหลือต่างๆ เข้าไปช่วยเหลือประชาชนและธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น สินเชื่อ การสร้างอาชีพ และรับชำระการจ่ายดอกเบี้ยเป็นเวาเชอร์ที่พักโรงแรม เป็นต้น ทั้งนี้ตั้งเป้าหมายหากโมเดลช่วยเหลือครั้งนี้ ประสบความสำเร็จจะใช้เป็นโมเดลต้นแบบเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่อื่นๆ

นอกจากนี้ตามแผนรุกเข้าสู่ธุรกิจจำนำทะเบียนรถยนต์ของธนาคาร ขณะนี้มีผู้สนใจเข้ามายื่นข้อเสนอร่วมทุน แล้ว 8 ราย อยู่ระหว่างการคัดเลือกที่จะเข้ามาร่วมเป็นพันธมิตร 1 ราย ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยรายชื่อออกมาว่าเป็นใคร คาดว่าจะได้ข้อสรุปในช่วง 1-2 เดือนนี้ และจะเริ่มดำเนินธุรกิจได้ภายในไตรมาส 1 ปี 2564