'คมนาคม' เข้มความปลอดภัย คืนวัน 'ลอยกระทง'

'คมนาคม' เข้มความปลอดภัย คืนวัน 'ลอยกระทง'
27 ตุลาคม 2563
122

"คมนาคม" เข้มความปลอดภัย จัดหน้าที่ประจำท่าเรือ-สะพาน รับประชาชนร่วมงาน “ลอยกระทง” 31 ต.ค.2563

เมื่อวันที่ 27 ต.ค.63 นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการกำกับดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในคืน “วันลอยกระทง” และเปิดการสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำด้วยแพชูชีพ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ กรมเจ้าท่า โดยมี นายตติรัฐ รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ผู้บริหารกรมเจ้าท่า ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ และรับชมการสาธิตฯ

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รายงานแผนการซักซ้อมและการเตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในคืน “วันลอยกระทง” ประจำปี 2563 (วันที่ 31 ตุลาคม 2563) ซึ่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว สำหรับกรมเจ้าท่า (จท.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการตรวจตรา ควบคุม และดูแลการเดินเรือและการสัญจรทางน้ำให้มีความปลอดภัย ได้กำหนดมาตรการความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2563 ด้วยการออกประกาศเตือนให้เดินเรือด้วยความระมัดระวัง และมีคำสั่งให้เข้มงวด กวดขันในการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง พร้อมทั้งเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐและเอกชนร่วมปฏิบัติการตามแผนรักษาการณ์ทางน้ำ มาตรการความปลอดภัยในคืนวันลอยกระทง และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ร่วมกัน

160379106235

ทั้งนี้ จท. ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ ณ ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จท. ตลอด 24 ชั่วโมง และจัดตั้งจุดอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยทางน้ำ บริเวณท่าเทียบเรือที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการหนาแน่น ดังนี้

1. ส่วนกลาง 5 จุด คืน “วันลอยกระทง”  ได้แก่

  • ท่าเรือพระราม 8
  • ท่าเรือตลาดยอดพิมาน
  • ท่าเรือริเวอร์ซิตี้
  • ท่าเรือไอคอนสยาม
  • ท่าเรือเอเชียทีค

พร้อมทั้งจัดเรือตรวจการณ์ 10 ลำ แบ่งเป็น เรือตรวจการณ์ทั่วไป 2 ลำ เรือรักษาการณ์ประจำพื้นที่ 8 ลำ และจัดเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา 55 แห่ง และท่าเรือในคลองแสนแสบ 7 แห่ง รวมจำนวน 171 คน

160379107038

2. ส่วนภูมิภาค คืน “วันลอยกระทง”

จัดเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือ 720 คน เรือตรวจการณ์ 48 ลำ จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 – 7 และศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา 41 ศูนย์ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับกองทัพเรือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองบังคับการตำรวจน้ำ สถานีตำรวจท้องที่ ตำรวจท่องเที่ยว คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล เครือข่ายอาสาวารี มูลนิธิ สมาคม จิตอาสาและเจ้าหน้าที่จากภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้ จท. เข้มงวดกวดขันให้ผู้ประกอบกิจการ ผู้ครอบครอง โป๊ะเทียบเรือ เจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือปฏิบัติตามประกาศ จท. โดยเคร่งครัด พร้อมจัดชุดเฉพาะกิจออกตรวจสอบสภาพโป๊ะเทียบเรือและเรือโดยสารล่วงหน้า และกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลัง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวในคืนวันลอยกระทง ประจำปี 2563 ซึ่งประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถแจ้งเหตุทางน้ำได้ที่ สายด่วน จท. โทร. 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง