การทางพิเศษฯ ดันสร้างทางเชื่อมบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี หนุนขนส่งอีอีซี

การทางพิเศษฯ ดันสร้างทางเชื่อมบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี หนุนขนส่งอีอีซี
27 ตุลาคม 2563
456

กทพ. เดินหน้าโครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี หวังเป็นเส้นทางตัดกระแสจราจรบริเวณด้านหน้านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ หนุนขนส่งอีอีซี

รายงานข่าวจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยว่า วันนี้ (27 ต.ค.) เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนแกรนด์บอลรูม โรงแรมรัตนชล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายวิชาญ เอกรินทรากุล ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร) กทพ.เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 (สรุปผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ) งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและผู้แทน เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน

โดยการประชุมครั้งนี้ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด และบริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้นำเสนอผลการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมและการออกแบบเบื้องต้นของโครงการ ผลการศึกษาด้านเศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างและดำเนินโครงการ รวมทั้งมาตรการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ

 160378913846

ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนผู้มีส่วนได้เสียมีความเข้าใจและมั่นใจต่อโครงการ และมาตรการในการจัดการกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกรณีมีการพัฒนาโครงการ รวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาของโครงการ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ ก่อนที่จะนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อพิจารณาต่อไป

นายวิชาญ เอกรินทรากุล ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร) กทพ.กล่าวว่า งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี จะช่วยลดการตัดกระแสจราจรบริเวณด้านหน้านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี รวมถึงการแก้ไขปัญหาจราจรบนโครงข่ายถนนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ให้สามารถรองรับปริมาณจราจรได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรทั้งระบบอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

160378916840

160378919650

สำหรับโครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถี และถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี มีแนวสายทางเริ่มต้นเป้นทางยกระดับเชื่อมต่อจากจุดสิ้นสุดของทางพิเศษบูรพาวิถีในปัจจุบัน มีแนวสายทางเป็นโครงสร้างทางยกระดับอยู่บนเกาะกลางของถนนสุขุมวิท (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3) ผ่านด้านหน้านิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร คลองตำหรุ เทสโก้ โลตัส พลัสมอลล์ อมตะนคร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่แนวเกาะกลางของถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 361) มีจุดสิ้นสุดแนวสายทางโครงการบริเวณถนน กม.1+100 ของถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี รวมระยะทางประมาณ 4.5 กิโลเมตร

อีกทั้งจากการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบทางขึ้น - ลง เบื้องต้น มี 3 แห่ง ได้แก่ ทางขึ้น – ลง บนถนนบ้านเก่า (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3466) ทางขึ้น - ลง บนถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี และทางขึ้น - ลง บนถนนสุขุมวิท โดยงบประมาณการลงทุนเบื้องต้นราว 24.52 ล้านบาท

160378921358

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง