'ออมสิน' ออก 'สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน' วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท เช็ครายละเอียดที่นี่

'ออมสิน' ออก 'สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน' วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท เช็ครายละเอียดที่นี่
27 ตุลาคม 2563 | โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
20,912

"ออมสิน" ออก "สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน" ช่วยเหลือบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่เป็น SMEs สามารถใช้ "โฉนดที่ดิน" มาเป็นหลักประกันการกู้เงิน วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท เพื่อนำเงินไปเสริมสภาพคล่องให้กับกิจการ

"ธนาคารออมสิน" ปล่อย "สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน" ที่ช่วยให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่เป็น SMEs สามารถใช้ "โฉนดที่ดิน" มาเป็นหลักประกันการ "กู้เงิน" เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในธุรกิจได้ในช่วงวิกฤติ

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อดังกล่าว ที่ผู้จะขอกู้ควรรู้ และทำความเข้าใจ พร้อมช่องทางในการขอสินเชื่อ ดังนี้

  •  คุณสมบัติผู้ขอ "สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน" 

1. เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

2. นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย

ทั้งนี้ กรณีตาม 1. หรือ 2. ต้องประกอบธุรกิจ SMEs ภาคการผลิต การบริการ และการพาณิชย์ รวมถึง Social Enterprise และประกอบธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

  •  วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ 

1. เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กิจการ

2. เพื่อไถ่ถอนจากการขายฝากเอกชนที่ทำสัญญาขายฝาก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ตุลาคม 2563 (ยกเว้น เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น)

  •  ประเภทสินเชื่อ 

เงินกู้ระยะยาว (L/T)

  •  วงเงินสินเชื่อ 

- วงเงินรวมของโครงการ 10,000 ล้านบาท

- วงเงินสินเชื่อต่อราย ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินที่ดินของทางราชการ ทั้งนี้ ไม่นำราคาประเมิน สิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้ที่มีมูลค่ามาคำนวณจำนวนเงินให้กู้ โดยกำหนดวงเงินให้กู้ต่อราย โดยใน กรณีบุคคลธรรมดา จำนวนเงินให้กู้ตั้งแต่ 1 - 10 ล้านบาท กรณีนิติบุคคล จำนวนเงินให้กู้ตั้งแต่ 1 - 50 ล้านบาท

  •  อัตราดอกเบี้ย 

- อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.99 ต่อปี ตลอดอายุสัญญาเงินกู้

- ระยะเวลาชำระเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 3 ปี โดยมีเงื่อนไขการชำระหนี้ ดังนี้ ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน ชำระหนี้คืนเงินต้นภายใน 3 ปี

  •  ระยะเวลาโครงการ 

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด

  •  วิธีขอ "สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน" 

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการ ผ่านการลงทะเบียนขอสินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงินได้ที่

เว็บไซต์ธนาคารออมสิน >>https://www.gsb.or.th/

หรือลิงก์ >> https://ln15.gsb.or.th/WEB-LNES/

160378195654

ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ธนาคารออมสิน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง