'สหภาพฯขสมก.' จี้ 'ผอ.ขสมก.' หยุดนำรถเมล์ไปขวางทางผู้ชุมนุม

'สหภาพฯขสมก.' จี้ 'ผอ.ขสมก.' หยุดนำรถเมล์ไปขวางทางผู้ชุมนุม
26 ตุลาคม 2563
276

"สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ขสมก." ส่งหนังสือถึง "ผอ.ขสมก." จี้ระงับการนำรถเมล์ไปปิดถนนขวางทางผู้ชุมนุม ในลักษณะเป็นแบริเออร์ เหตุถูกมองเลือกข้างการเมือง

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เฟซบุ๊กแฟนเพจ “รถเมล์ไทยแฟนคลับ Rotmaethai” ซึ่งเป็นเพจประชาสัมพันธ์เส้นทางการเดินรถประจำทางในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ทั้งขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และรถร่วมเอกชน เผยแพร่หนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.) ที่ สร.ขสมก./723/2563 ลงวันที่ 26 ต.ค. 2563 เรื่อง ขอให้ระงับการนำรถยนต์โดยสารไปปิดถนน (แบริเออร์

เรียน ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ด้วยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นรัฐวิสาหกิจ จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ.2519 มีวัตถุประสงค์ในการรับขนคนโดยสารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ดังกล่าว องค์การได้ให้บริการรับ-ส่งประชาชน และได้รับความชื่นชมด้วยดีตลอดมา แต่ปรากฏว่ามีการกระทำผิดวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์การ ดังนี้

1.เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2563 เวลาประมาณ 14.30 น. สื่อสารมวลชรหลายสำนักได้เผยแพร่ข่าว มีรถยนต์โดยสาร ขสมก. สาย 63 สาย 134 และสาย 114 ไปจอดปิดถนนราชดำเนิน เพื่อปิดกั้นขวางทางผู้ชุมนุม ไม่ให้เคลื่อนขบวนไปทำเนียบรัฐบาล 2.เมื่อวันที่ 21 22 24 และ 25 ต.ค. 2563 เวลากลางวัน ต่อเนื่องเวลากลางคืน องค์การได้นำรถยนต์โดยสาร เขตการเดินรถที่ 6 7 และ 8 ไปปิดถนนบริเวณแยกยมราช และแยกสนามม้านางเลิ้งเพื่อปิดกั้นกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ให้เดินทางไปทำเนียบรัฐบาล และมีกลุ่มผู้ชุมนุมบางคนขึ้นไปบนหลังคารถ

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นองค์กรที่ชอบด้วยกฎหมาย มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจ ตามนัยมาตรา 40 แห่ง พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 จึงไม่เห็นด้วยกับการนำรถยนต์โดยสาร ขสมก. สาย 63 สาย 134 และสาย 114 ไปปิดกั้นถนนราชดำเนิน และนำรถเขต 6 7 และ 8 ไปปิดถนน เพื่อขวางทางไม่ให้ผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวนไปทำเนียบรัฐบาล

ซึ่งการกระทำดังกล่าว ทำให้ประชาชนหลงเชื่อหรือเข้าใจผิดว่า องค์การเข้าร่วมกับฝ่ายการเมือง วางตัวไม่เป็นกลาง ทำให้องค์การเสียภาพลักษณ์ ผิดวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง และทำให้รถองค์การคันหมายเลข 7-50528 สาย 114 กระจกบังลมหน้าแตกเสียหาย ทำให้องค์การขาดรายได้ และเป็นการกระทำผิด พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ มาตรา 11 ฐานเป็นพนักงานในองค์การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด

หรือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ดังนั้น จึงขอให้ท่านได้โปรดสั่งการให้ระงับการนำรถยนต์โดยสารไปปิดถนนในลักษณะเป็นแบริเออร์ เพราะองค์การเป็นเพียงหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ไม่ใช่หน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมการชุมนุม หากเพิกเฉย สหภาพแรงงานมีความจำเป็นต้องเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่องค์การและสมาชิก หรือนำคดีขึ้นสู่ศาลต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และมีคำสั่งให้ระงับการนำรถยนต์โดยสารไปปิดถนนต่อไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายบุญมา ปังมา ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

160372337176

160372337155

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง