'วราวุธ' กำชับแก้ปัญหา 'ฝุ่น' PM 2.5 -ภัยแล้ง

'วราวุธ' กำชับแก้ปัญหา 'ฝุ่น' PM 2.5 -ภัยแล้ง
26 ตุลาคม 2563
152

ทส. ประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล  “วราวุธ” กำชับแก้ปัญหา "ฝุ่น" PM 2.5 และภัยแล้ง ที่กำลังมาถึง

เมื่อวันที่ 26 ต.ค.63  นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ผู้หน่วยงานของรัฐ ทุกกระทรวง ทบวง กรม รวมถึงรัฐวิสาหกิจ และองค์การของรัฐ ในโอกาสตรวจเยี่ยมและประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาหารือแก้ไข ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ที่กระทบต่อการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจของกระทรวงฯ ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยคำนึงถึงความอยู่ดีกินดีและประโยชน์สุขสูงสุดที่ประชาชนจะได้รับ 

160370626172

ด้าน นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวหลังการประชุมว่า “วันนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ทางคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีได้มีกรประชุมนอกสถานที่ ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันนี้เราได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีมาตรวจและเยี่ยมเยียนพวกเราชาวกระทรวงทรัพยฯ ส่วนตัวผมเองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอนท้ายได้ฝากการบ้านคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ว่าจากนี้ไป สิ่งที่เรากำลังเผชิญจะมีเรื่อง "ฝุ่น" PM 2.5 เพราะว่าตอนนี้ปลายฝนต้นหนาวกำลังเข้ามา ต่อจากนั้นจะเป็นปัญหาภัยแล้ง มีพายุเข้ามาหลายลูกก็จริงอยู่ แต่เขื่อนหลายเขื่อนปริมาณน้ำยังไม่เพียงพอ

ดังนั้นในปีหน้าสถานการณ์ภัยแล้งคาดว่าน่าจะมีความน่าเป็นห่วงมากกว่าปีนี้  ผมเองก็ได้ฝากทางคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีให้กำชับในส่วนงานที่ท่านดูแล อย่างเช่น "ฝุ่น" PM 2.5 กระทรวงคมนาคม สาธารณสุข มหาดไทย อุสาหกรรม หรือแม้แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการที่จะกวดขันบังคับใช้กฎหมายกันอย่างเต็มที่เพราะว่าเวลาที่มีปัญหา PM 2.5 ขึ้นมานั้นกระทบกับพี่น้องประชาชนในทุกๆพื้นที่ และภัยแล้ง ในส่วนของกระทรวงเกษตร กระทรวงทรัพย์เอง เราก็มีการบ้านที่ต้องเร่งทำกันอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันภัยแล้งที่หนักหนาสาหัสสากันไปกว่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมา”

1603706260100

นอกจากนี้ คณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ยังได้รับทราบการดำเนินงานเรื่องที่สำคัญ ๆ เกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ต้องบูรณาการความร่วมมือจากกระทรวงต่าง ๆ ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการธรณีพิบัติภัยทั้งระบบ การบริหารจัดการแหล่งมรดกทางธรณีวิทยาเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนผ่านแนวทางอุทยานธรณี การสำรวจและประเมินศักยภาพทรัพยากรแร่ในทะเล การจัดการน้ำเสียชุมชนและการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย รวมถึงการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ อีกทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะเรื่องการนำเข้าขยะพลาสติก การแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนเรื่องที่ดินทำกินของประชาชน และการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่ดิน กรณีอุทยานแห่งชาติกำหนดแนวเขตที่ดินทับซ้อนกับที่อยู่อาศัย รวมถึงที่ดินทำกินของประชาชน ในคราวประชุมนี้อีกด้วย

160370626148

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง