ไทยร่วมประชุมคณะทำงานความร่วมมือด้านการเกษตรล้านช้าง–แม่โขง

ไทยร่วมประชุมคณะทำงานความร่วมมือด้านการเกษตรล้านช้าง–แม่โขง
26 ตุลาคม 2563
99

ไทยร่วมประชุมคณะทำงานความร่วมมือด้านการเกษตรล้านช้าง – แม่โขง หารือและรายงานความก้าวหน้าในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมหารือแผนงานในระยะต่อไป

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานคณะทำงานฝ่ายไทยในการประชุมคณะทำงานความร่วมมือด้านการเกษตรล้านช้าง – แม่โขง ครั้งที่ 3 (The 3rd Meeting of Lancang – Mekong Cooperation (LMC) Joint Working Group on Agriculture) โดยการประชุมทางไกลผ่าน Video Conference ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทั้งนี้ ได้มีการหารือและรายงานความก้าวหน้าของความร่วมมือด้านการเกษตรภายใต้ LMC ในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง โดยประเทศสมาชิก LMC ประกอบด้วย ประเทศกัมพูชา จีน ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม ร่วมรายงาน 

พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับแผนงานในระยะต่อไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทั้งประเทศสมาชิกลุ่มแม่น้ำโขง และสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนานโยบายด้านการเกษตรและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสินค้าเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนในอนาคต

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง