ขีดเส้น 'คนต่างด้าว' แจ้งขออนุญาตอยู่ต่อไม่เกิน 31 ต.ค.นี้

ขีดเส้น 'คนต่างด้าว' แจ้งขออนุญาตอยู่ต่อไม่เกิน 31 ต.ค.นี้
26 ตุลาคม 2563
205

มท.ประสานกระทรวงการต่างประเทศ แจ้งสถานเอกอัครราชทูต-สถานกงสุลใหญ่ เร่ง "คนต่างด้าว" ในราชอาณาจักร ยื่นขออนุญาตอยู่ต่อไม่เกิน 31 ต.ค.นี้

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ โดยให้มาดำเนินการตามมาตรา 35 และมาตรา 37(5) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง .. 2522 รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563

นายฉัตรชัย กล่าวว่า ทั้งนี้ การดำเนินการตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 4 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 แต่ยังมีคนต่างด้าวจำนวนหนึ่ง ยังไม่มาดำเนินการตามประกาศดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยจึงขอความร่วมมือจากกระทรวงการต่างประเทศประสานสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ ดำเนินการแจ้งให้คนสัญชาติของตนทราบและดำเนินการ โดยคนต่างด้าวที่ประสงค์จะอยู่ในราชอาณาจักรหลังวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ต้องไปดำเนินการยื่นขออยู่ต่อที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563

"หากดำเนินการขออยู่ต่อหลังวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ต้องดำเนินการภายใน 90 วัน โดยเสียค่าปรับ แต่หากพ้นระยะเวลา 90 วัน แล้วยังไม่เดินทางกลับออกไปหรือไม่ยื่นคำร้องขออยู่ต่อ จะถือเป็นผู้ที่อยู่เกินเวลาที่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วส่งตัวกลับออกไป และถูกประกาศเป็นบุคคลต้องห้ามเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร"นายฉัตรชัย กล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: