‘ในหลวง’ พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบเหตุ ‘อุทกภัย’ จ.สระแก้ว

‘ในหลวง’ พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบเหตุ ‘อุทกภัย’ จ.สระแก้ว
26 ตุลาคม 2563
307

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ “องคมนตรี” เชิญ “ถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค” ไปมอบแก่ “ราษฎร” ที่ประสบเหตุ”อุทกภัย” ในพื้นที่จังหวัด “สระแก้ว” ณ หอประชุมเทศบาลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

160369707527

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี  ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ  ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี  ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบเหตุอุทกภัยและผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

วันนี้  (26 ..63) เวลา 11.20  . พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ  องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,000 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยและผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว  หอประชุมเทศบาลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว  เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ

ในโอกาสนี้ องคมนตรี เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ ให้รับทราบ  

160369707533

ในการนี้ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย และผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  จำนวน 10 ครอบครัว  ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งใน 9 อำเภอที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน พร้อมทั้งพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้ตามปรกติสุขต่อไป  ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

160369707437

จังหวัดสระแก้ว ได้รับอิทธิพลพายุดีเปรสชันระดับ 1 บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันระดับ 2 ในระหว่างเดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคม 2563  ส่งผลทำให้เกิดฝนตกต่อเนื่องกันเป็นวงกว้างในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลันและเข้าท่วมในพื้นที่ จำนวน 9 อำเภอ 55 ตำบล 509 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอเมืองสระแก้วอำเภอวัฒนานคร อำเภออรัญประเทศ อำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอโคกสูง อำเภอตาพระยา และอำเภอคลองหาด ส่งผลให้พื้นที่ทางการเกษตร สิ่งสาธารณประโยชน์ และทรัพย์สินบ้านเรือนของราษฎรได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบ จำนวน 24,721 ครัวเรือน ขณะนี้สถานการณ์ดังกล่าวใกล้จะคลี่คลายสู่ภาวะปกติแล้ว ด้วยหน่วยงานต่าง ทั้งภาครัฐและเอกชน มูลนิธิ องค์กร และจิตอาสาพระราชทาน ระดมเข้าให้ความช่วยเหลือ และเยียวยาเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติต่อไป

160369707480

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง