"อธิการบดีจุฬาฯ"ประธานทปอ.คนใหม่

26 ตุลาคม 2563
537

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ได้รับเลือกเป็นประธาน ทปอ.โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี

จากการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และการประชุมใหญ่สามัญสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 โดยมีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นเจ้าภาพ มีอธิการบดี รองอธิการบดีจาก 34 สถาบันสมาชิกเข้าร่วมการประชุม ที่ประชุมมีมติเลือก . ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งประธาน ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยคนต่อไป และนายกสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี (ปี 2564 – 2565)

ทปอ.จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของอธิการบดี สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อประโยชน์ในการประสานงานระหว่างกัน เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เกี่ยวกับกิจการอุดมศึกษาของประเทศ และผลักดันให้สำเร็จ 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง