เวทีรัฐสภา ถกปัญหาการเมือง เริ่มแล้ว "นายกฯ" ขอเลือดรักชาติ-ปัญญาเสนอทางออก

เวทีรัฐสภา ถกปัญหาการเมือง เริ่มแล้ว
26 ตุลาคม 2563
271

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่ออภิปรายทั่วไป เสนอความเห็นต่อรัฐบาล ถึงการแก้ปัญหาการเมือง ตามที่ครม.เสนอเริ่มแล้ว ชวนย้ำขอฝ่ายนิติบัญญัติช่วยคลี่คลายปัญหา อย่าซ้ำเติม

      เมื่อเวลา 09.40 น. การประชุมร่วมรัฐสภา สมัยวิสามัญ เพื่ออภิปรายทั่วไป โดยไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 165 ได้เริ่มขั้น โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ก่อนการอภิปราย ที่ประชุมรัฐสภาได้รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อน ประกาศพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) เรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2563 
      จากนั้น นายชวน กล่าวต่อที่ประชุมว่า การประชุมร่วมรัฐสภา สมัยวิสามัญ เกิดขึ้นจากการหารือภายในต่อความกังวลในสถานการณ์ของบ้านเมือง ดังนั้นฝ่ายนิติบัญญัติควรเป็นฝ่ายสนับสนุนการแก้ปัญหาเพื่อให้ประชาชนคลายกังวล และสมควรทำแม้การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ จะเกิดขึ้นวันที่ 1 พฤศจิกายน แม้การหารือดังกล่าวจะไม่มีฝ่ายวุฒิสภา และเสียงไม่เอกฉันท์ แต่เสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยจึงเสนอเรื่องไปยังพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ทั้งนี้การประชุมครั้งนี้เพื่อบรรเทาปัญหาไม่ใช่เพิ่มหรือสร้างปัญหาให้กับรัฐบาลหรือเพิ่มความกังวลของประชาชน
160368129398
 
        ทั้งนี้นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงเวลาการอภิปรายตอนหนึ่งว่า ในวันที่ 26 ตุลาคม จะใช้เวลาอภิปรายประมาณ 12 ชั่วโมงและเลิกประชุมเวลา  22.30 น. ซึ่งกรณีดังกล่าวทำให้การประชุมวันที่ 27 ตุลาคม สมาชิกต้องลงชื่อเข้าประชุมช่วงเช้า ดังนั้นจะพิจารณาสถานการณ์อีกครั้ง หากมีการอภิปรายที่ต่อเนื่อง อาจให้เวลาเกินเวลาเที่ยงคืน เพื่อให้การประชุมวันที่ 27 ตุลาคมสามารถเริ่มได้โดยไม่ต้องลงชื่อ 
      ทั้งนี้นายชวน ย้ำต่อที่ประชุมถึงการอภิปรายตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาอย่างเคร่งครัด   ต้องอยู่ในประเด็นที่ปรึกษาไม่ฟุ่มเฟือย ซ้ำซาก หรือซ้ำกับบุคคลอื่น เพื่อเป้าหมายเพื่อบรรเทาความกังวลของประชาชนให้ลดลง
        จากนั้นเวลา 09.55 น. พล.อ.ประยุทธ์ ได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมรัฐสภา เพื่อให้ที่ประชุมร่วมรัฐสภาได้อภิปรายโดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ต่อการควบคุมสถานการณ์ทางการเมือง และการระบาดของไวรัสโควิด-19 
        "ผมมั่นใจคนไทยรักชาติ รักความเป็นรากเหง้าความเป็นไทย ที่หยั่งรากลึกถึงหัวใจคนไทย ทั้งนี้ผมทราบถึงความต้องการอนาคตที่ดีเพื่อลูกหลาน เป็นสิ่งที่ทำร่วมกันได้ แต่ต้องมีหลักการและเหตุผล รวมถึงถูกต้องตามกฎหมาย ผมทราบว่าทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลง แต่คนไทยหลายสิบล้านคน ไม่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง วุ่นวาย สับสน เพราะทุกคนมีความเชื่อของตนเอง ดังนั้นต้องสมดุลความต้องการของคนแต่ละกลุ่มอย่างสร้างสรรค์" นายกฯ เสนอญัตติ 
160368129343
      พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวด้วยว่าตนหวังว่าใช้เวลาหารือ ท่ามกลางภาวาะปัญหาที่เกิดขึ้น  การปรึกษาหารือในภาวะที่มีเรื่องสำคัญพูดกันในสภาฯ ดังนั้นขอให้รวบรวมสติปัญญา ทั้งหมดที่มีความคิดความสามารถและหัวใจ รวมถึงเลือดรักชาติทุกหยด ร่วมคิดและทำสิ่งที่สร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ และให้ประเทศเดินหน้าแข็งแรง มั่นคง ยั่งยืน ทำสิ่งที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์กับ คนไทยทุกคนระยะยาว นำพาประเทศพร้อมกับอนาคตที่ดี และปกป้องอดีตที่มีคุณค่า กรณีที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน ควรรับฟังตามวิถีทางรัฐธรรมนูญ หากสมาชิกรัฐสภามีข้อเสนอปฏิบัติได้ ประโยชน์ไม่ก่อให้เกิปัญหาใหม่ หรือแทรกซ้อน รัฐบาลพร้อมรับไปพิจารณา ตนเชื่อว่าพื้นฐานสังคมไทยคือเป็นห่วงซึ่งกันและกัน หากทำได้ การเป็นครอบครัวครัวประเทศไทยแม้ไม่เห็นด้วย แต่จะรักกันตลอดไป.
        ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการประชุมดังกล่าว มีคณะรัฐมนตรี เข้ารวมกันอย่างพร้อมเพรียงด้วย. 
แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง