พิธีสารมาดริด ดันไทยสู้โควิด

พิธีสารมาดริด ดันไทยสู้โควิด
26 ตุลาคม 2563
865

'พิธีสาร Madrid' หรือ การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศผ่านระบบออนไลน์ เพื่อขอรับความคุ้มครองในภาคีสมาชิก 121 ประเทศ

เป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยฝ่าวิกฤติโรคโควิด-19 เมื่อไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศแต่ก็สามารถยื่นคำขอจดคุ้มครองเครื่องหมายการค้าได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเพียงแห่งเดียว แล้วเลือกว่าจะขอรับความคุ้มครองในประเทศไหนบ้าง

เดิมหากคนไทยจะจดเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ ต้องเดินทางไปยื่นทีละประเทศ คนละแบบฟอร์ม หลายภาษา คนละสกุลเงิน และต้องใช้ตัวแทนยื่นคำขอ แต่ระบบนี้มีค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอจะคิดเป็นเงินสกุลเดียวสำหรับการขอรับความคุ้มครองไม่ว่าในประเทศใดก็ตาม คือ เงินสกุลสวิสฟรังก์

ดังนั้น ผู้ประกอบการไม่ต้องกังวลเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนของเงินแต่ละสกุล และทำให้สามารถเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายได้อย่างง่ายดาย จึงช่วยให้ผู้ประกอบการไทยเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง ไม่ต้องเดินทางไปยื่นจดในทุกประเทศ ไม่ต้องจ่ายค่าตัวแทนทนายไปยื่น ทำให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วในการยื่นคำขอจดทะเบียน และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกด้วย

สถานการณ์ล่าสุด พบว่า “จีน” เป็นประเทศปลายทางที่คนไทยยื่นขอจดคุ้มครองเทรดมาร์กมากที่สุด ขณะเดียวกันนักธุรกิจจีนก็ยื่นจดเข้ามาในไทยมากที่สุดเช่นกัน ซึ่งจะเป็นสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ขณะที่สินค้าจากไทยยื่นขอจดคุ้มครองจะเป็นกลุ่มแฟชั่นเครื่องแต่งกาย เครื่องดื่ม เครื่องสำอางและอาหาร

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: