ไขความลับ 'CIA' แบบไม่แกง

ไขความลับ 'CIA' แบบไม่แกง
26 ตุลาคม 2563 | โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
634

ชวนหาคำตอบ หน่วยงาน "CIA" ในโลกความเป็นจริง (ที่ไม่ใช่คำแสลงใช้เรียกพ่อค้ารถเข็ญ) คือหน่วยงานด้านไหน มีหน้าที่อะไร และต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

การชุมนุมของ ‘กลุ่มราษฎร’ กับข้อเรียกร้อง 3 ข้อต่อรัฐบาล กำลังถึงจุดเดือด ทำให้เกิด ‘ม็อบดาวกระจาย’ ผุดขึ้นทั่วประเทศไทย ปรากฏการณ์ม็อบที่เกิดขึ้น มีส่วนคาบเกี่ยวของวัฒนธรรมป๊อปคัลเจอร์ที่เยาวชนยุค 2020 รับรู้กันได้โดยไม่ต้องพึ่งการสื่อสารที่ตรงไปตรงมา

โดยเฉพาะคำว่า "CIA" เป็นศัพท์ใหม่ที่ถูกนำมาใช้เป็นคำแสลง หมายถึง "พ่อค้าแม่ค้ารถขายของ" คำนี้เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมป๊อปคัลเจอร์ที่เกิดขึ้นจากม็อบ ‘เยาวชน’ ด้วยเพราะความรวดเร็ว ม็อบไปไหน พวกเขาไปรอที่นั่นแล้ว แต่ถึงอย่างนั้นนอกเหนือจากความรวดเร็ว คุณสมบัติของ CIA ตัวจริงแบบไม่แกง มีอะไรบ้าง กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ชวนไปทำความรู้จักหน่วยงาน CIA ในโลกความเป็นจริงว่าพวกเขามีหน้าที่อะไร และต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

160361615489

 • เกี่ยวกับ CIA

CIA ย่อมาจาก Central Intelligence Agencies ซึ่งมีความหมายภาษาไทยว่า "หน่วยงานข่าวกรองส่วนกลาง" แต่สำหรับการเรียกให้ตรงตามความถูกต้องก็คือ หน่วยสืบราชการลับกลางแห่งสหรัฐฯ จุดมุ่งหมายสำคัญของ CIA ก็คือ การสืบข้อมูลข่าวกรอง ข้อมูลลับๆ ในต่างประเทศเน้นหนักไปในด้านการทหารอันจะส่งผลต่อความมั่นคงของสหรัฐฯ

ความหมายของข่าวกรอง คือข่าวที่มีความสำคัญ เป็นเรื่องลับของแต่ละประเทศ การจะได้รับข่าวนี้มาต้องไม่ใช่วิธีการปกติ แต่เป็นการได้ข้อมูลมาอย่างลับๆ ทั้งจากคน เทคโนโลยีพิเศษ และวิธีอื่นๆ รวมถึงการประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสำคัญ

สำนักข่าวกรองส่วนกลางก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2490 โดยมีการลงนามในพระราชบัญญัติความมั่นคงแห่งชาติโดยประธานาธิบดีแฮรี่ เอส. ทรูแมน การลงนามนี้ทำให้เกิดองค์กรลับข่าวกรองอย่างเป็นทางการ เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยข่าวกรองของสหรัฐอเมริกา ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหลักของประธานาธิบดีด้านข่าวกรองที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ และดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักข่าวกรองกลาง

 • CIA มีหน้าที่ทำอะไร

สำนักข่าวกรองส่วนกลางที่ก่อตั้งขึ้น มีหน้าที่สำคัญคือ การหาข่าวกรองและวิเคราะห์นโยบายของต่างประเทศ แต่ปัจจุบันหน้าที่ของสำนักข่าวกรองกลางคือรวบรวม วิเคราะห์ ประเมิน และเผยแพร่ข่าวกรองต่างประเทศ และการดำเนินการปฏิบัติการซ่อนเร้น

อันดับแรกพวกเขาจะพยายามระบุปัญหาที่อาจมีผลกระทบด้านความมั่นคงแห่งชาติต่อรัฐบาลสหรัฐฯ ในบางกรณีซีไอเอได้รับคำสั่งให้ศึกษาเรื่องข่าวกรอง เช่น องค์กรวางแผนก่อการร้าย ในประเทศที่มีอาวุธชีวภาพ-อาวุธเคมี และหากเป้าหมายวางแผนจะใช้อาวุธเหล่านี้แล้ว พวกเขาจะต้องมองหาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรับมือกับความเสี่ยงที่มีความเป็นไปได้ทั้งหมด

160361617286

160361618219

ทั้งนี้ก็มีหลายวิธีในการรวบรวมข้อมูล ไม่งว่าจะเป็นการแปลบทความจากหนังสือพิมพ์ต่างประเทศ นิตยสารต่างประเทศ รวมถึงการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์ การใช้ดาวเทียมถ่ายภาพจากอวกาศ โดยมีนักวิเคราะห์ภาพถ่ายคอยเขียนรายงานเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาเห็น ตัวอย่างเช่น จำนวนเครื่องบินที่ฐานทัพต่างประเทศ มีนักวิเคราะห์สัญญาณทำงานเพื่อถอดรหัสข้อความที่ส่งมาจากประเทศอื่นๆ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการรับสมัครชาวต่างชาติเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศของตน

หลังจากรวบรวมข้อมูลแล้วนักวิเคราะห์ข่าวกรองก็จะรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด และประเมินว่าเกิดอะไรขึ้น เหตุใดจึงเกิดขึ้น มีความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐฯ หรือไม่

ผลของความพยายามในการวิเคราะห์นั้น คือการประเมินผลตามวัตถุประสงค์เพื่อให้ทันเวลาโดยปราศจากอคติทางการเมืองใดๆ ข้อมูลทั้งหมดจะมอบให้แก่ผู้กำหนดนโยบายอาวุโสของสหรัฐอเมริกา ในรูปแบบของข้อมูลด้านข่าวกรองซึ่งรวมถึงรายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร หนึ่งในรายงานเหล่านี้ คือการสรุปข่าวและข้อมูลรายวันเพื่อส่งให้ประธานาธิบดี (PDB)

160361620122

 • คุณสมบัติของ CIA ต้องมีอะไร

บุคลากรในหน่วยงาน "CIA" ไม่ใช่ว่าใครจะสามารถเป็นกันได้ง่ายๆ หากมีเพียงความรวดเร็วในการรับส่งข่าวสารอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอที่จะรับหน้าที่สำคัญนี้ เว็บไซต์ CIA ประจำสหรัฐได้ระบุคุณสมบัติของการเป็น CIA ประกอบไปด้วย 10 คุณสมบัติดังนี้

 • ต้องเรียนรู้ภาษาที่หลากหลาย และสามารถใช้งานได้จริงๆ
 • ต้องมีประวัติเคยเข้าร่วมกองทัพมาก่อนทุกกรณี
 • ต้องมีประสบการณ์ในต่างประเทศ และคุ้นเคยวัฒนธรรมประเทศต่างๆ ในโลกอย่างหลากหลาย
 • มีรูปร่างแข็งแรง สมส่วน เหมาะสำหรับภารกิจนอกประเทศต่างๆ และทนได้ทุกสภาวะ
 • มีทักษะคณิตศาตร์ และคอมพิวเตอร์ในระดับดีมาก
 • มีประวัติและประสบการณ์เป็นนักวิเคราะห์ เก่งวิเคราะห์ เก่งการตลาด
 • ต้องมีเครดิตดีและมีประวัติขาวสะอาด
 • ต้องรักษาความลับและซื่อสัตย์ต่อองค์กร และจะต้องถูกทดสอบตั้งแต่ก้าวแรกที่ยื่นใบสมัครทันที
 • ต้องเป็นผู้ที่รู้บทบาทหน้าที่ตนเอง มีไหวพริบ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ดังนั้น ความรวดเร็วอาจจะไม่ใช่คุณสมบัติที่ CIA เพียงอย่างเดียว ใครสนใจอยากเป็น CIA ก็ลองสมัครกันได้ที่สำนักข่าวใหญ่สหรัฐ แต่ถ้าใครคิดว่าหน้าที่นั้นไกลเกินเอื้อม ก็ไปพบปะกับ CIA ประจำม็อบ ‘กลุ่มราษฎร’ ได้เช่นกัน

--------------------

อ้างอิง :

sheriff-jessamine-ky.com

https://www.cia.gov/about-cia

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง