'สวนดุสิตโพล' เผย ประชาชนแนะ 2 ฝ่ายเลี่ยงความรุนแรง-รัฐบาลจริงใจแก้ปัญหา

'สวนดุสิตโพล' เผย ประชาชนแนะ 2 ฝ่ายเลี่ยงความรุนแรง-รัฐบาลจริงใจแก้ปัญหา
25 ตุลาคม 2563
266

"สวนดุสิตโพล" ชี้ ประชาชนส่วนใหญ่มองว่าการชุมนุมที่มีเพิ่มมากขึ้นช่วงนี้มีเหตุผลจากความไม่พอใจต่อการบริหารงานของนายกฯ และเห็นว่าการไม่ใช้ความรุนแรงทั้ง 2 ฝ่าย รวมถึงรัฐบาลมีความจริงใจแก้ไขปัญหาและเจรจาตกลงแบบสันติวิธี น่าจะทำให้การชุมนุมยุติลง

25 ต.ค. 63 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศที่มีต่อ "การชุมนุมทางการเมือง ณ วันนี้" จำนวนทั้งสิ้น 5,738 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 19-22 ต.ค. 2563 พบว่า สาเหตุของการชุมนุมที่มีเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้ เพราะความไม่พอใจในการบริหารงานของนายกฯ 62.33%

ส่วนสิ่งที่ประชาชนที่ตอบแบบสำรวจอยากบอกกับรัฐบาล คือ เร่งพิจารณาหาแนวทางแก้ไข อย่าซื้อเวลา 72.37% ขณะที่สิ่งที่อยากบอกผู้ชุมนุม คือ มีสติ อย่าเป็นเครื่องมือทางการเมืองให้ฝ่ายใด 73.31% และสิ่งที่อยากบอกกับสื่อมวลชน คือ ต้องมีจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อ 84.21%

สำหรับวิธีการที่จะทำให้การชุมนุมยุติลงได้ คือ ไม่ใช้ความรุนแรง ทั้ง 2 ฝ่าย 61.44% และรัฐบาลจริงใจในการแก้ไขปัญหาของผู้ชุมนุม 57.90%

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบุว่า การชุมนุมทางการเมืองที่ร้อนแรงมากยิ่งขึ้นในช่วงนี้สะท้อนให้เห็นว่าตัวนายกฯ และรัฐบาลยังไม่สามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้ดีนัก ประชาชนอยากให้รับฟังและแก้ปัญหาด้วยความจริงใจ ซึ่งความจริงใจนี้ต้องแสดงออกในรูปแบบของการปฏิบัติอย่างเป็นกลางต่อผู้ชุมนุมทุกกลุ่ม รวมถึงการเข้าควบคุมสถานการณ์ของเจ้าหน้าที่ด้วย ไม่เช่นนั้น จากการชุมนุมในวันนี้ก็อาจกระทบต่อการบริหารงานของรัฐบาลในอนาคตก็เป็นได้ ดังเช่นอดีตที่ผ่านมา

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบุว่า จากผลสำรวจข้างต้น สะท้อนให้ทราบว่ารัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำลังเผชิญกับมรสุมและปัญหารุมเร้าทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการปกครองบริหาร ซึ่งล้วนแต่เป็นปัญหาที่ฉุดรั้งความเชื่อมั่นและส่งผลกระทบต่อรัฐบาลยิ่งนัก

ในขณะที่การชุมนุมทางการเมือง โดยอ้างความชอบธรรมทางรัฐธรรมนูญที่ให้การรับรองสิทธิและเสรีภาพแบบไม่คำนึงถึงขอบเขตของประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ก็เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้รัฐบาลถูกลดทอนความเชื่อมั่นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น การเปิดเวทีเจรจาที่มีความจริงใจและพร้อมรับฟังข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุม เช่น การเปิดประชุมรัฐสภา, การแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย (ไม่ยื้อเวลาออกไป), ไม่มีการสร้างกฎหมายเพื่อสืบทอดอำนาจ, ไม่คุกคามประชาชนที่เห็นต่างในทุกรูปแบบ และคืนอำนาจให้ประชาชน จึงเป็นเสมือนทางออกจากวิกฤติการณ์ทางสังคมการเมืองในขณะนี้

160360899334

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง