ทุนผ่านบีโอไอเร่งสร้างงาน

ทุนผ่านบีโอไอเร่งสร้างงาน
26 ตุลาคม 2563
139

หลังได้รับอนุมัติได้รับสิทธิส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ ธุรกิจต่างๆนอกจากขับเคลื่อนธุรกิจของตัวเองแล้ว ก็ยังพบว่ามีประโยชน์ของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมในเดือนม.ค.-มิ.ย.2563ในหลายด้าน

หลังได้รับอนุมัติได้รับสิทธิส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ ธุรกิจต่างๆนอกจากขับเคลื่อนธุรกิจของตัวเองแล้ว ก็ยังพบว่ามีประโยชน์ของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมในเดือนม.ค.-มิ.ย.2563ในหลายด้าน โดยด้านการค้าระหว่างประเทศคาดว่าจะทำให้มูลค่าส่งออกของประเทศเพิ่มขึ้นประมาณ 416,015 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีการส่งออกมากที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่าประมาณ 172,376 ล้านบาทต่อปี

นอกจากนี้ ยังมีการสร้างงานให้คนไทยประมาณ 58,039ตำแหน่ง โดยโครงการในหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จะมีการจ้างงานมากเป็นอันดับ 1 คิดเป็น40% ของการจ้างแรงงานไทย ซึ่งมีการจ้างงานประมาณ 23,408 ตำแหน่ง ตามมาด้วยหมวดผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง คิดเป็น17% หรือประมาณ 9,687 ตำแหน่ง และหมวดเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร คิดเป็น16% ของการจ้างแรงงานไทย หรือประมาณ 9,396 ตำแหน่ง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง