‘ในหลวง-พระราชินี’ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ 'ทูตต่างประเทศในไทย' เฝ้าฯ ถวาย 'อักษรสาส์นตราตั้ง'

‘ในหลวง-พระราชินี’ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ 'ทูตต่างประเทศในไทย' เฝ้าฯ ถวาย 'อักษรสาส์นตราตั้ง'
24 ตุลาคม 2563
705

"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" และ "สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี" พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ "เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย" เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวาย "อักษรสาส์นตราตั้ง" ณ "พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต"

วันนี้ (24 ต.ค. 63) เวลา 17.43 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ตามลำดับดังนี้

160354593917

นายเควิน ฉ็อก (Mr. Kevin Cheok) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย นายเควิน ฉ็อก เคยดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการคณะทำงานเพื่อศึกษาความเสี่ยงจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสาธารณรัฐสิงคโปร์ มาก่อน

นายคเณศ ประสาท ธกาล (Mr. Ganesh Prasad Dhakal) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจำประเทศไทย นายคเณศ ประสาท ธกาล เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ กระทรวงการต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล มาก่อน

160354595211

160354594418

นางสมันตา เค. ชยสุริยะ (Mrs. Samantha K. Jayasuriya) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทย นางสมันตา เค. ชยสุริยะ เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้แทนถาวรสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส มาก่อน

160354697737

160354686799

นางอานา มาเรีย ปริเอโต อาบัด (Mrs. Ana Maria Prieto Abad) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียประจำประเทศไทย นางอานา มาเรีย ปริเอโต อาบัด เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตและผู้อำนวยการสถาบันด้านการทูต กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐโคลอมเบีย มาก่อน

160354596597

160354595975

นางเฮเลเนอ บุดลีเกอร์ อาร์ทิเอดา (Mrs. Helene Budliger Artieda) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย นางเฮเลเนอ บุดลีเกอร์ อาร์ทิเอดา เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ มาก่อน

160354599111

160354599173

นายมุฮัมมัด จินาห์ (Mr. Mohamed Jinah) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ประจำประเทศไทย นายมุฮัมมัด จินาห์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการทั่วไป บริษัท กรีน พาราไดซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สาธารณรัฐมัลดีฟส์ มาก่อน

160354730428

160354730360

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง