'เพื่อไทย' เดือดกมธ.สภาถ่วงแก้รธน. ไม่มีความจริงใจ

'เพื่อไทย' เดือดกมธ.สภาถ่วงแก้รธน. ไม่มีความจริงใจ
23 ตุลาคม 2563
156

'เพื่อไทย' เดือดกมธ.สภาถ่วงแก้รธน. ไม่มีความจริงใจ เตือน ระวังสุมฟืนเข้ากองไฟ

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา และ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ก่อนรับหลักการว่า เป็นการศึกษาที่เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์และสิ้นเปลืองงบประมาณ เพราะผลของการพิจารณา ไม่มีสาระสำคัญ  ไม่มีความเห็นในรายงาน  เสมือนไม่ผ่านการศึกษาในรายละเอียดมาก่อน  ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อสังเกตุที่เป็นประโยชน์ในรายงานแต่อย่างใด 

นายประเสริฐกล่าวอีกว่า รายงานที่คณะกรรมาธิการชุดนี้ศึกษาไม่มีมติไปในทิศทางใด เพราะเป็นการรวบรวมเอาความคิดเห็นของกรรมาธิการแต่ละท่านไปรวมไว้ในรายงาน ซึ่งความเห็นดังกล่าว ได้อภิปรายในการประชุมรัฐสภาไปหมดแล้ว และเจตนารมย์ของการแต่งตั้งกรรมาธิการชุดนี้ เพื่อให้ไปศึกษาก่อนลงมติ เหลือเพียงการลงคะแนนว่าจะรับหลักการหรือไม่ ไม่ต้องมีการอภิปรายเพราะได้มีการอภิปรายแล้ว

"การที่รัฐบาลเตะถ่วงเวลาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นการสุมฟืนเข้ากองไฟ  พิสูจน์ว่า รัฐบาลนี้ไม่ได้มีความจริงใจที่จะแก้รัฐธรรมนูญซึ่งไม่ได้ถูกดีไซน์มาเพื่อพวกเราแต่อย่างใด “ นายประเสริฐกล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง