ผู้นำชุมชนเมืองแพร่ แสดงเจตนารมณ์ จงรักภักดีต่อสถาบันฯ

ผู้นำชุมชนเมืองแพร่ แสดงเจตนารมณ์ จงรักภักดีต่อสถาบันฯ
23 ตุลาคม 2563
105

ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองแพร่ ร่วมแสดงเจตนารมณ์ ในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองแพร่ 19 ตำบล ร่วมใจสวมเสื้อสีเหลือง เดินทางมาร่วมแสดงเจตนารมณ์ของประชาชนในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย ณ อนุสาวรีย์ วีรชน ผู้ไม่ยอมแพ้ พระยาไชยบูรณ์ จังหวัดแพร่

โดยมี นายทนงศักดิ์ แดงใจ กำนันตำบลวังธง อ.เมืองแพร่ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองแพร่ เป็นผู้นำกล่าวคำปฎิญาณ กิจกรรมเทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตรย์ โดยมีการร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ โดยพร้อมใจกันปฏิญาณตน ว่าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ จากนั้นยังร่วมใจกันร้องเพลงชาติ โดยมีผู้มาร่วมกิจกรรมเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ 19 ตำบลรวมกว่า 200 คน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: