ตลท. ชี้ SCGP เริ่มเข้าคำนวณดัชนี SET50- SET100 ตั้งแต่ 28 ต.ค.นี้

ตลท. ชี้ SCGP เริ่มเข้าคำนวณดัชนี SET50- SET100 ตั้งแต่ 28 ต.ค.นี้
22 ตุลาคม 2563
1,509

ตลาดหลักทรัพย์ฯ นำหลักทรัพย์ของบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP) เข้าคำนวณดัชนี SET50 และ SET100โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำหลักทรัพย์ของบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง  จำกัด (มหาชน) (SCGP) ซึ่งจดทะเบียนและเริ่มทำการซื้อขายวันแรกเมื่อ 22 ตุลาคม 2563 เข้าคำนวณดัชนี SET50 และSET100โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป และนำหลักทรัพย์ของบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) (TCAP)และบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ERW) ออกจากองค์ประกอบของดัชนี SET50 และ SET100ไปอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์สำรอง (Reserve List) ของแต่ละดัชนีตามลำดับ

ทั้งนี้การทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนีดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ระหว่างรอบที่กำหนดหลักการว่าจะนำหลักทรัพย์จดทะเบียนใหม่เข้ามารวมคำนวณดัชนีหากหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนใหม่นั้นมีขนาดใหญ่ กล่าวคือ มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากกว่าร้อยละ 1 ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมหรือมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ในช่วง 20 ลำดับแรกของหลักทรัพย์ในดัชนี SET50 และ SET100 โดยจะนำหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดน้อยสุดออกจากการคำนวณดัชนีไปไว้ในกลุ่มหลักทรัพย์สำรอง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง