อาเซียนดันเกษตรวิถีใหม่ดึงเทคโนโลยี สร้าง“ความมั่นคงอาหาร”

อาเซียนดันเกษตรวิถีใหม่ดึงเทคโนโลยี สร้าง“ความมั่นคงอาหาร”
26 ตุลาคม 2563
195

เกษตร ตอกย้ำ นโยบายอาหารปลอดภัย มั่นคง ยั่งยืนในเวทีอาเซียน บวก 3พร้อมจับมือฝ่าวิกฤตโควิด ผนึกทุกประเทศชูเทคโนโลยี นวัตกรรม ทำเกษตรวิถีใหม่ เปิดเวทีต้าน IUU ธ.ค. นี้

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย ว่า การการประชุมรัฐมนตรีเกษตรอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 42 การประชุมรัฐมนตรีเกษตรอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 20 และการประชุมรัฐมนตรีเกษตรอาเซียน-อินเดีย ด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 6 ร่วมกับรัฐมนตรีเกษตรอาเซียน 10 ประเทศ รัฐมนตรีของจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และอินเดีย ผ่านการประชุมทางไกล ว่า ไทยได้เน้นย้ำนโยบาย 3 ด้าน หรือ 3S ของเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ Safety ความปลอดภัยของอาหาร Security ความมั่นคงของภาคการเกษตรและอาหาร และ Sustainability ความยั่งยืนของภาคการเกษตร และพร้อมจับมือกับอาเซียนและนานาประเทศ เพื่อเพื่อฝ่าวิกฤตโควิด-19 และวิกฤตเศรษฐกิจโลก และก้าวหน้าไปด้วยกันอย่างเข้มแข็งและมั่นคง

160336760947

ทั้งนี้การสร้างและผนึกกำลังการทำการเกษตรวิถีใหม่ (Agricultural New Normal) เพื่อตอบสนองต่อปฏิญญาของการประชุมสุดยอดอาเซียน สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยประเทศไทยได้เสนอโครงการ ASEAN New Normal Plant-based Food Hub เนื่องจากเห็นว่าอาหารที่ทำมาจากพืช (Plant-based Food) เป็นสินค้าใหม่ที่มีความต้องการสูงในตลาดโลก ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมต่าง ๆ มาช่วยในการกำกับดูแลความมั่นคงอาหารและความปลอดภัยอาหาร สามารถตอบสนองชีวิตวิถีใหม่ และเป็นโอกาสใหม่ในการสร้างรายได้ให้แก่ภาคการเกษตรของไทยและของอาเซียนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ร่วมกับการบริหารทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน สามารถเพิ่มความมั่นคงด้านอาหาร แก้ไขปัญหาการอดอยากหิวโหย การขาดสารอาหาร และช่วยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

ส่วนความคืบหน้าของไทยและอาเซียนในการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม ( IUU) โดยประเทศไทยได้พัฒนาระบบ Interactive Platform ของเครือข่ายอาเซียนเพื่อการต่อต้านการประมงไอยูยู (ASEAN Network IUU : AN-IUU) เป็นช่องทางในการสื่อสารออนไลน์แบบโต้ตอบได้ทันท่วงที ซึ่งสามารถใช้งานได้เรียบร้อยแล้ว และประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่ประสานงานของ AN-IUU ครั้งที่ 1 ในเดือนธ.ค. นี้ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรีไทย และของผู้นำอาเซียนที่เน้นย้ำและสนับสนุนให้ทำการประมงอย่างยั่งยืน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง