ศธ.เร่งแก้ปัญหานร.แบบเร่งด่วน

ศธ.เร่งแก้ปัญหานร.แบบเร่งด่วน
20 ตุลาคม 2563
146

ศธ.ตั้งคณะทำงานแก้ปัญหานักเรียนแบบเร่งด่วน เน้นด้านละเมิด กฎหมายที่ล้าหลัง การแสดงออกทางการเมือง เครื่องแบบทรงผมนักเรียน ย้ำสถานศึกษาต้องเป็นสถานที่ปลอดภัย

วันนี้( 20 .. 2563)ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของนักเรียน นักศึกษา เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการฯชุดดังกล่าวที่ประชุมได้ตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหานักเรียนและนักศึกษาทั้งเรื่องทรงผมนักเรียน เครื่องแบบนักเรียน การปรับหลักสูตรการเรียนการสอน

โดยแบ่งคณะกรรมการออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.คณะทำงานด้านการละเมิด การกระทำความรุนแรงและความปลอดภัยในสถานศึกษา 2. คณะทำงานด้านกฎระเบียบที่ล้าหลังของสถานศึกษาที่กระทบต่อนักเรียนนักศึกษา 3.คณะทำงานด้านการแสดงออกทางการเมืองในสถานศึกษา และ 4.คณะกรรมการพิจารณาในประเด็นเครื่องแบบทรงผมนักเรียน

ทั้งนี้ ที่ประชุมมองว่าปัญหานักเรียนนักศึกษาเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญ โดยเฉพาะสถานศึกษาจะต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กมีสิทธิเสรีภาพอย่างเต็มที่ในการแสดงออก ซึ่งเราไม่ควรไปจำกัดสิทธิการลงโทษนักเรียน หรือแม้กระทั่งปัญหาการคุกคามทางเพศต่อนักเรียน รวมถึงเราเชื่อในศักยภาพของนักเรียนที่มองโลกก้าวแบบก้าวไปข้างหน้าอย่างเสรี

ด้านนายวีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การที่ศธ.ดำเนินการแก้ปัญหาของนักเรียนในเรื่องต่างๆที่มีข้อเสนอแนะมานั้นเราไม่ได้ทำเพื่อเป็นการลดกระแส แต่ต้องการให้มีการขับเคลื่อนส่งผลต่อการปฎิบัติของนักเรียนอย่างแท้จริง โดยแนวทางการแก้ปัญหาทั้งหมดได้วางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพราะศธ.จริงใจต่อการแก้ปัญหาของนักเรียน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง