'ธรรมศาสตร์พิทักษ์ธรรม' เตือนม็อบกลุ่มอื่นห้ามก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์

'ธรรมศาสตร์พิทักษ์ธรรม' เตือนม็อบกลุ่มอื่นห้ามก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์
20 ตุลาคม 2563
14,392

"ธรรมศาสตร์พิทักษ์ธรรม" ประกาศ 7 จุดยืนสนับสนุนรัฐบาลใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน จี้ม็อบกลุ่มอื่นเลิกชุมนุม ห้ามก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊ค "กลุ่มธรรมศาสตร์พิทักษ์ธรรม" โพสต์ข้อความระบุว่า นับตั้งแต่การชุมนุม วันที่ 19 กันยายน  2563 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เป็นต้นมา จนถึงบัดนี้กลุ่มธรรมศาสตร์พิทักษ์ธรรม ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์บ้านเมืองอย่างใกล้ชิดด้วยความเป็นห่วง จึงขอแสดงจุดยืนของกลุ่มฯต่อการแก้ปัญหาของรัฐบาลต่อผู้ชุมนุมดังนี้

กลุ่มธรรมศาสตร์พิทักษ์ธรรม ขอเสนอความเห็น และสนับสนุนความคิดเห็นทางการเมือง ในแนวทางที่เป็นไปแบบอารยะ ต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยไม่กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีงามของชาติ และประชาชน ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น และต้องไม่ก้าวล่วงละเมิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อนำมาซึ่งความสงบ เรียบร้อย และร่วมกันปฏิบัติ เพื่อนำพาประเทศให้ก้าวหน้าสืบไป โดยขอแสดงจุดยืนดังต่อไปนี้

1. กลุ่มฯขอยืนยันว่า ประเทศไทยต้องมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเปลี่ยนแปลงเป็นระบอบอื่น และจะแบ่งแยกดินแดนไม่ได้

2.กลุ่มฯเห็นด้วยกับรัฐบาล ในการใช้มาตรการประกาศ พรก.ฉุกเฉิน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือระงับเหตุ อย่างไรก็ตาม ควรนำมาใช้เฉพาะสถานการณ์ที่ล่อแหลมและส่งผลถึงความสงบเรียบร้อยของประเทศเท่านั้น

3.กลุ่มฯขอสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมในการใช้กำลังและใช้อุปกรณ์เพื่อสลายการชุมนุมตามหลักสากล มิให้เป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุ อันจะส่งผลให้เป็นการยั่วยุแก่กลุ่มผู้ชุมนุมทวีความรุนแรงขึ้น โดยใช่เหตุ

4.กลุ่มฯขอเรียกร้องให้กลุ่มผู้ชุมนุม เลิกใช้วาจาและพฤติกรรม ก้าวล่วง ข่มขู่ หยาบคาย จาบจ้วง และคุกคามต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

5.กลุ่มฯขอเรียกร้องให้กลุ่มผู้ชุมนุม เลิกใช้วาจาและพฤติกรรม ที่เป็นการคุกคาม ดูถูก ดูหมิ่น ด่าทอ และหยาบคายต่อบุคคลอื่นที่เห็นต่างกับตน อันเป็นการละเมิดกฎหมาย สิทธิมนุษยชน ทำร้ายจิตใจผู้อื่น และขัดต่อวิถีของระบอบประชาธิปไตยอันดีงามที่เป็นสากล

6.กลุ่มฯขอเรียกร้องให้กลุ่มบุคคลผู้อยู่เบื้องหลังที่แท้จริงของกลุ่มผู้ชุมนุมกล้าที่จะออกมาเปิดเผยตนและแสดงจุดประสงค์เป้าหมายที่แท้จริง อย่างตรงไปตรงมา ให้ชัดเจน ครบถ้วน อย่าปิดบังและใช้เยาวชนและประชาชนเป็นเครื่องมือในการเคลื่อนไหว เพื่อผลประโยชน์ของตน โดยปราศจากความรับผิดชอบเช่นที่ผ่านมา

7.กลุ่มฯขอเรียกร้องให้กลุ่มผู้ชุมนุม ยุติการชุมนุมตามท้องถนน เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน การสูญเสียขาดความสงบสุข ซึ่งจะเป็นการซ้ำเติมประเทศชาติจากภาวะการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติจนบอบช้ำมามากแล้ว

กลุ่มธรรมศาสตร์พิทักษ์ธรรมขอร่วมเป็นกำลังสร้างสันติสุขและความสงบสุขแก่ประเทศสืบไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: