ด่วน! ครม.เห็นชอบ เปิดประชุมรัฐสภา 26-27 ต.ค. เหตุชุมนุม-หาทางออกชาติ

ด่วน! ครม.เห็นชอบ เปิดประชุมรัฐสภา 26-27 ต.ค. เหตุชุมนุม-หาทางออกชาติ
20 ตุลาคม 2563
9,071

ด่วน! ครม.เห็นชอบ เปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ 26-27 ต.ค. แก้สถานการณ์ชุมนุม-หาทางออกชาติ

20 ตุลาคม 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ "ครม." ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน มีมติเห็นชอบให้ออกพระราชกฤษฎีกา เปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ ในวันที่ 26-27 ตุลาคม 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายทั่วไป โดยไม่มีการลงมติตามมาตรา 165 ของรัฐธรรมนูญ เพื่อรับฟังความเห็นของสมาชิกรัฐสภาในการหาทางออกของประเทศ

สำหรับมาตรา 165 ของรัฐธรรมนูญ ปี 2560 บัญญัติว่า "ในกรณีที่มีปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา นายกรัฐมนตรีจะแจ้งไปยังประธานรัฐสภา ขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไป ในที่ประชุมร่วมก้ของรัฐสภาก็ได้ ในกรณีนี้ รัฐสภาจะลงมติในปัญหาที่อภิปรายมิได้"

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง